Poreski tretman prometa nepokretnosti bez naknade u slučaju kada fizičko lice obveznik PDV nepokretnost poklanja supružniku

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 20.10.2021.

Šta se dešava u slučaju da fizičko lice, obveznik PDV koji je izgradio objekat u svosjtvu investitoransannamerom da navedeni objekat proda  i kada je po tom osnovu koristio pravo na odbitak prethodnog poreza, a kada je objekat završen investitor donosi odluku da isti pokloni supruzi?

Posavlja se pitanje kakav je poreski tretman ovog postupanja?

Ono što je prvo potrebno utvrditi je da li je reč o prometu koji je oporeziv PDV ili ne?

Ukoliko je promet objekta bez nakande oporeziv PDV, potrebno je utvrditi da li se na ovaj promet PDV obračunava ili se može primeniti poresko oslobođenje?

Prema članu 4. Zakona o PDV, navodi se da je uzimanje dobara, odnosno svaki drugi promet dobara bez naknade, izjednačava sa prometom dobara uz naknadu, pod uslovom da se PDV obračunatu prethodnoj fazi prometa na ta dobra i njihove sastavne delove , može odbiti u potpunosti ili srazmerno, nezavinso od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza.

U ovom konkretnom slučaju obveznik PDV je ostvario pravo na odbiak prethodnog poreza prilikom izgradnje objekata, dužan je da na ovaj promet obračuna PDV, osim ukoliko se može primeniti poresko oslobođenje.

U svakom slučaju prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenom objektu oporeziv PDV, osim ako u konkretnom slučaju postoji osnov za oslobađanje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Novoizgrađen građevinski objekat je svaki objekat koji je u bilo kom stepenu izgrađenosti, čak i onaj koji nije završen a da je gradnja započeta od 1. Januara 2005.godine.

Napominjemo da kada fizičko lice-obveznik PDV  pre isteka roka od 10 godina  od prve upotrebe predmetnog objekta izvrši prvi prenos pravaraspolaganja na tom objektu., u tom slučaju nema obavezu da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza koji je koristio prilikom izgradnje objekta.

Propisano je i da se poklonom, u smislu ovog zakona, ne smatra prenos bez nakanade prava na nepokretnostima, na koji se plaća porez na dodatu vrednost.

U skladu sa navedenim ukoliko preduzetnik drugo lice izvrši prenos prava svojine na nepokretnosti, koji je evidentirao u svojim poslovnim knjigama, potrebno je proveriti  da li po tom osnovu postoji obaveza  utvrđivanja kapitalnih dobitaka ili gubitku i korekcije u poreskom bilansu.

 

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Sastavljanje obrasca izveštaj o promenama na kapitalu za 2023.godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Koje je vreme prometa usluga oglašavanje putem on-line kataloga

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2023.

Da li se mogu zaposliti mladdi ispod 18 godina i pod kojim uslovima?

Pročitajte više
Objavljeno: 13.09.2023.

Šta piše u komentaru pravilnika o elektronskom fakturisanju?

Pročitajte više
Objavljeno: 26.06.2023.

Kakve su kamatne stope "van dohvata ruke" za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 24.04.2023.

Kakav je primer obrazaca za porez na imovinu 2023. godine?

Pročitajte više
Objavljeno: 22.03.2023.

Kakvi su trendovi u poslovanju sa čekovima kod nas i u svetu?

Pročitajte više
Objavljeno: 09.12.2022.

Kakav je tretman zarade zaposlenih radnim danima, za vreme opravdanog odsustva ili na dane praznika?

Pročitajte više
Objavljeno: 15.11.2022.

Kako se evidentiraju troškovi za dolazak na rad i odlazak sa rada?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2022.

Šta ako je naknada niža od nabavne vrednosti?

Pročitajte više
Objavljeno: 05.07.2022.

Kakav je zakon kod izdavanja fiskalnih računa nedobitnih organizacija?

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2022.

na koje sve načine mogu da se plaćaju usluge čekovima i platnim karticama

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2022.

Da li stambene zgrade i stambene zajednice dstavljaju godišnje finansijske izveštaje?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.03.2022.

Koje obaveze imaju poljoprivrednici i fizička lica koji su obveznici PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 04.03.2022.

Kakav je status starosnih penzionera koji su u radnom odnosu i kakav je njihov obračun zarade?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Kako turističke agencije evidentiraju prihod?

Pročitajte više
Objavljeno: 22.02.2021.

Likvidacioni ostatak posmatra se kao imovina društva koja se javlja kao višak nakon izmirenja svih obaveza društva i...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.02.2021.

HACCP standard bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških, hemisjkih i...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.12.2020.

Možda već dugo razmišljate kako bi bilo dobro otvoriti firmu za rentiranje nameštaja? Moguće da se ovom...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.11.2020.

Možda je to tužno reći, ali i smrt je samo deo života, tako da je potrebno biti pribran i u tim trenucima. Možda...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.06.2020.

U našem narodu, oduvek je bilo poznato da se rođena braća ili komšije, posvađaju oko međe. Naime, izuzetno je važno da...

Pročitajte više
Objavljeno: 21.03.2020.

Prvo pravilo kod kiropraktike glasi – Ne naškoditi pacijentu. Sve ostalo što se događa u ordinacijama koje praktikuju...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.01.2020.

Ljubimci su kao članovi porodice, i shodno tome, vodimo računa o njihovom zdravlju. Trudimo se da brigu o tome...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.12.2019.

Mnogi ljudi imaju kućne ljubimce i to su najčešće psi, mačke, ali i razne sitne životinje kao što je morsko prase, hrčak...

Pročitajte više
Objavljeno: 28.06.2019.

Interesovanje i potražnja za ketering uslugama svakim danom su sve veći, tako da ova grana ugostiteljstva beleži...

Pročitajte više
Objavljeno: 30.04.2019.

Ako ne možete da odolite čokoladama, bombonama i kolačima, ideja o otvaranju prodavnice slatkiša bila bi ostvarenje...

Pročitajte više
Objavljeno: 04.11.2018.

Otvaranje škole borilačkih veština je odlična poslovna prilika za sve zaljubljenike u borilačke sportove...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.07.2018.

Otvaranje bravarske radnje je odlično rešenje za započinjanje sopstvenog posla, jer ljudi uvek žele da obezbede...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.07.2018.

Vodoinstalaterske usluge su vrlo tražene, tako da je ideja o otvaraju vodoinstalaterskog servisa uvek dobra...

Pročitajte više