Komentar pravilnika o elektronskom fakturisanju

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 13.09.2023.

U sl.glasniku RS od 8.juna 2023. donet je Pravilnik o elektronskom  fakturisanju kojim se bliže uređuju određena pitanja, odnosno rešenja iz Zakona o elektronskom fakturisanju,a naročito;

  1. način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskog faktura;
  2. način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura;
  3. način primene standarda elektronskog fakturisanja;
  4. minimalni sadržaj  elektronske fakture neophodan za njeno fakturisanje;
  5. način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna porezana dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura;
  6. postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura;
  7. korišćenje podataka iz sistema elektronskih faktura;
  8. način postupanja Centralnog informacionog registra;

U vezi sa evidentiranjem PDV iu SEF , ukazujemo da je prelaznim  i završnim odredbama Pravilnika predviđeno da u periodu od 1.jula 2023.godine zaključno sa 31.decembrom 2023, u postupcima provere pravilnosti elektronskog evidentiranja obračuna PDV iskazani u Zbirnoj evidenciji PDV ili pojedinanoj evidenciji PDV, nadležni organ ne uzima u obzir pogrešno isazane podatke ako je tačan ukupan iznos evidentiranog PDv.

  • Registrovanje, način pristupanja i korišćenja SEF

Što se tiče pravila o registrovanju , načinu pristupanja  i korišćenju SEF, novi objedinjeni Pravilnik ne donosi značajne izmene u odnosu na prethodno važeći Pravilnik o registrovanju.

Pravilnikom je na isti način regulisano da je registrovanje na SEF moguće samo za subjekte registracije  koji poseduju poreski identifikacioni broj. Pristup sistemu moguć je neposredno, putem korisničkog interfejsa i putem aplikativnog interfejsa i posredno preko informacionoih posrednika.

Ono što čini razliku u odnosu na Pravilnik o registrovanju, odnosi se na automatsko registrovanje  subjekta.

Novim Pravilnikom je predviđeno da se svako lice koje postane subjekt javnog ili subjekt privatnog sektora u smislu Zakona, automatski registruje na SEF.

Podatak o poslovnom računu izdavaoca , koji je ranije bio obavezan, više nije obavezanelement elektronske fakture, dok je dodat novi element elektronske fakture koji se izdaje subjektu javnog sektora, a to je broj dokumenta koji prthodi izdavanju elektronske fakture.

Zahtev za isplatu je takđe novi pojam po sonovu koga se izdaje e-faktura i to kao zahteva na osnovu kojeg doazi do prenosa novčanih sredstava podnosiovu zahteva, u skladu sa propisima kojima  se uređuju obligacioni odnosi.

Datum obračuna PDV sada podrazumeva datum nastanka PDV obaveze, u skladu sa Zakonom o PDV.

Propisan način postupanja u slučaju privremenog prekida rada SEF. Ukoliko dođe do privremenog prekida rada SEF poslednjeg dana roka  za podnođenje PDV prijave i evidentiranja PDV u SEF, korisnik treba da izvrši evidentiranje po ponovnom uspostavljanju SEF.

Pravilnikom je takođe predviđeno da javni organi  i organizacije mogu imati pristup podacima  iz SEF amo ako su im podaci  neophodni za vršenje poslova iz njihove nadležnosti,a te podate mogu obrađivati  isključivo u svrhe nesmtanog obavljanja  poslova  iz svoje nadležnosti.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Sastavljanje obrasca izveštaj o promenama na kapitalu za 2023.godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Koje je vreme prometa usluga oglašavanje putem on-line kataloga

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2023.

Da li se mogu zaposliti mladdi ispod 18 godina i pod kojim uslovima?

Pročitajte više
Objavljeno: 26.06.2023.

Kakve su kamatne stope "van dohvata ruke" za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 24.04.2023.

Kakav je primer obrazaca za porez na imovinu 2023. godine?

Pročitajte više
Objavljeno: 22.03.2023.

Kakvi su trendovi u poslovanju sa čekovima kod nas i u svetu?

Pročitajte više
Objavljeno: 09.12.2022.

Kakav je tretman zarade zaposlenih radnim danima, za vreme opravdanog odsustva ili na dane praznika?

Pročitajte više
Objavljeno: 15.11.2022.

Kako se evidentiraju troškovi za dolazak na rad i odlazak sa rada?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2022.

Šta ako je naknada niža od nabavne vrednosti?

Pročitajte više
Objavljeno: 05.07.2022.

Kakav je zakon kod izdavanja fiskalnih računa nedobitnih organizacija?

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2022.

na koje sve načine mogu da se plaćaju usluge čekovima i platnim karticama

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2022.

Da li stambene zgrade i stambene zajednice dstavljaju godišnje finansijske izveštaje?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.03.2022.

Koje obaveze imaju poljoprivrednici i fizička lica koji su obveznici PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 04.03.2022.

Kakav je status starosnih penzionera koji su u radnom odnosu i kakav je njihov obračun zarade?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kakav je poreski tretman nepokretnosti kada je fizičko lice poklanja supružniku?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Kako turističke agencije evidentiraju prihod?

Pročitajte više
Objavljeno: 22.02.2021.

Likvidacioni ostatak posmatra se kao imovina društva koja se javlja kao višak nakon izmirenja svih obaveza društva i...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.02.2021.

HACCP standard bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških, hemisjkih i...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.12.2020.

Možda već dugo razmišljate kako bi bilo dobro otvoriti firmu za rentiranje nameštaja? Moguće da se ovom...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.11.2020.

Možda je to tužno reći, ali i smrt je samo deo života, tako da je potrebno biti pribran i u tim trenucima. Možda...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.06.2020.

U našem narodu, oduvek je bilo poznato da se rođena braća ili komšije, posvađaju oko međe. Naime, izuzetno je važno da...

Pročitajte više
Objavljeno: 21.03.2020.

Prvo pravilo kod kiropraktike glasi – Ne naškoditi pacijentu. Sve ostalo što se događa u ordinacijama koje praktikuju...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.01.2020.

Ljubimci su kao članovi porodice, i shodno tome, vodimo računa o njihovom zdravlju. Trudimo se da brigu o tome...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.12.2019.

Mnogi ljudi imaju kućne ljubimce i to su najčešće psi, mačke, ali i razne sitne životinje kao što je morsko prase, hrčak...

Pročitajte više
Objavljeno: 28.06.2019.

Interesovanje i potražnja za ketering uslugama svakim danom su sve veći, tako da ova grana ugostiteljstva beleži...

Pročitajte više
Objavljeno: 30.04.2019.

Ako ne možete da odolite čokoladama, bombonama i kolačima, ideja o otvaranju prodavnice slatkiša bila bi ostvarenje...

Pročitajte više
Objavljeno: 04.11.2018.

Otvaranje škole borilačkih veština je odlična poslovna prilika za sve zaljubljenike u borilačke sportove...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.07.2018.

Otvaranje bravarske radnje je odlično rešenje za započinjanje sopstvenog posla, jer ljudi uvek žele da obezbede...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.07.2018.

Vodoinstalaterske usluge su vrlo tražene, tako da je ideja o otvaraju vodoinstalaterskog servisa uvek dobra...

Pročitajte više