Poreski tretman likvidacionog ostatka

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 22.02.2021.

Oporezivanje prihoda po osnovu isplate likvidacionog ostatka- opšta pravila:


Likvidacioni ostatak posmatra se kao imovina društva koja se javlja kao višak nakon izmirenja svih obaveza društva i raspodeljuje se članovim društva. Prema Zakona o porezu na dobit pravnih lica, likvidacioni ostatak koji preostane nakon zaključenja stečaja smatra se dividendom.

Način i postupak utvrđivanja likvidacionog ostatka, utvrđen je Pravilnikom o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi prvrednog društva u likvidaciji odnosno stečaju.

U ovom slučaju zakonski je određeno da likvidacioni odnosno stečajni upravnik popunjava ObrazacDPDL/S u tri primerka, od kojih jedan dostavlja primaocu dividende, drugi zadržava za svoje potrebe, a treći primerak podnosi nadležnom poreskom organu i to:

  • U slučaju kada je primalac dividende nerezidentno pravno lice , kao prilog uz Obrazac PDPO/S
  • U slučaju kada je primalac dividende rezidentno i nerezidentno  fizičko lice, pre podnošenja obrasca PPP-PD

Obrazac DPDL/S ima tri dela:

  • Deo 1. Podaci o privrednom društvu u likvidaciji/stečaju
  • Deo.2. Podaci o primaocu dividende
  • Deo 3. Podaci od značaja za utvrđivanje iznosa dividende

U Obrazac DPDL/S iznosi se upisuju u dinarim , bez decimala.

Pre isplate likvidacionog ostatka članu društva  likvidacioni upravnik je dužan da utvrdi:

  • Novčani iznos likvidacionog ostatka, tj. Tržišnu vrednost likvidaconog ostatka, ukoliko se likvidacioni ostatak sastoji od nenovčane imovine.
  • Vrednost uloženog novčanog i nenovčanog kapitalaod strane člana društva u likvidacijikome se isplaćuje likvidacioni ostatak

Slučaj kada se dividenda isplaćuje nerezidentnom pravnom licu


Prema odredbi člana 40. stav 1.tačka 1ZDPDLukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije određeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća  na prihode koje ostvari nerezdentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu uključujući i dividendu iz čalan 35. ovog Zakona. Isplata likvidacionog ostaaka nerezidentnom pravnom licu predstavlja predmet oporezivanja  porezom na dobit po odbitku, ovaj porez oporezuje se kao  prihod od dividende.

Slučaj kada se likvidacioni ostatak isplaćuje rezidentnom pravnom licu


U slučaju kada društvo u likvidaciji  isplaćuje likvidacioni ostatakrezidentnom pravnom licu, prilikom isplate likvidacionog ostatkane plaća se porez po odbitku. Takođe, u skladu sa članom 25. prihod koji rezidentni obveznik ostvari po osnovu dividendi i udela u dobitiuključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona, od drugog rezidentnog obveznika, ne ulazi u poresku osnovicu.


Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Sastavljanje obrasca izveštaj o promenama na kapitalu za 2023.godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Koje je vreme prometa usluga oglašavanje putem on-line kataloga

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2023.

Da li se mogu zaposliti mladdi ispod 18 godina i pod kojim uslovima?

Pročitajte više
Objavljeno: 13.09.2023.

Šta piše u komentaru pravilnika o elektronskom fakturisanju?

Pročitajte više
Objavljeno: 26.06.2023.

Kakve su kamatne stope "van dohvata ruke" za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 24.04.2023.

Kakav je primer obrazaca za porez na imovinu 2023. godine?

Pročitajte više
Objavljeno: 22.03.2023.

Kakvi su trendovi u poslovanju sa čekovima kod nas i u svetu?

Pročitajte više
Objavljeno: 09.12.2022.

Kakav je tretman zarade zaposlenih radnim danima, za vreme opravdanog odsustva ili na dane praznika?

Pročitajte više
Objavljeno: 15.11.2022.

Kako se evidentiraju troškovi za dolazak na rad i odlazak sa rada?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2022.

Šta ako je naknada niža od nabavne vrednosti?

Pročitajte više
Objavljeno: 05.07.2022.

Kakav je zakon kod izdavanja fiskalnih računa nedobitnih organizacija?

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2022.

na koje sve načine mogu da se plaćaju usluge čekovima i platnim karticama

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2022.

Da li stambene zgrade i stambene zajednice dstavljaju godišnje finansijske izveštaje?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.03.2022.

Koje obaveze imaju poljoprivrednici i fizička lica koji su obveznici PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 04.03.2022.

Kakav je status starosnih penzionera koji su u radnom odnosu i kakav je njihov obračun zarade?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kakav je poreski tretman nepokretnosti kada je fizičko lice poklanja supružniku?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Kako turističke agencije evidentiraju prihod?

Pročitajte više
Objavljeno: 03.02.2021.

HACCP standard bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških, hemisjkih i...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.12.2020.

Možda već dugo razmišljate kako bi bilo dobro otvoriti firmu za rentiranje nameštaja? Moguće da se ovom...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.11.2020.

Možda je to tužno reći, ali i smrt je samo deo života, tako da je potrebno biti pribran i u tim trenucima. Možda...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.06.2020.

U našem narodu, oduvek je bilo poznato da se rođena braća ili komšije, posvađaju oko međe. Naime, izuzetno je važno da...

Pročitajte više
Objavljeno: 21.03.2020.

Prvo pravilo kod kiropraktike glasi – Ne naškoditi pacijentu. Sve ostalo što se događa u ordinacijama koje praktikuju...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.01.2020.

Ljubimci su kao članovi porodice, i shodno tome, vodimo računa o njihovom zdravlju. Trudimo se da brigu o tome...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.12.2019.

Mnogi ljudi imaju kućne ljubimce i to su najčešće psi, mačke, ali i razne sitne životinje kao što je morsko prase, hrčak...

Pročitajte više
Objavljeno: 28.06.2019.

Interesovanje i potražnja za ketering uslugama svakim danom su sve veći, tako da ova grana ugostiteljstva beleži...

Pročitajte više
Objavljeno: 30.04.2019.

Ako ne možete da odolite čokoladama, bombonama i kolačima, ideja o otvaranju prodavnice slatkiša bila bi ostvarenje...

Pročitajte više
Objavljeno: 04.11.2018.

Otvaranje škole borilačkih veština je odlična poslovna prilika za sve zaljubljenike u borilačke sportove...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.07.2018.

Otvaranje bravarske radnje je odlično rešenje za započinjanje sopstvenog posla, jer ljudi uvek žele da obezbede...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.07.2018.

Vodoinstalaterske usluge su vrlo tražene, tako da je ideja o otvaraju vodoinstalaterskog servisa uvek dobra...

Pročitajte više