Utvrđivanje poreza na dobit obveznika u likvidaciji i stečaju

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 12.03.2022.

Kada se utvrđuje porez na dobit za 2021.godinu kod obveznika koji je u postupku likvidacije i stečaja, za njih je veoma važna izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Izmenom Zakona propisano je da se na utvrđivanje, obračunavanje  i plaćanje poreske obaveze, obveznika nad kojima nije okončan, odnosno zaključen postupak, koji se sprovodi u skladu sa Zakonom kojim se uređuje likvidacija, odnosno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj, do dana stupanja na snagu ovog zakona , primenjuju odredbe Zakona o porezu na dobit pravnh lica.

Lica nad kojim je pokrenut, a nije okončan postupak stečaja ili likvidacije  do 26.decembra 2014.godine , poresku obavezu za 2021.utvrđuju na isti način, kao što se radilo 2013.godine.

  • Utvrđivanje poreza na dobit obveznika u likvidaciji i stečaju nad kojim su likvidacija i stečaj pokrenuti  do 26.decembra 2014.godine

Kao što smo već naveli lica nad kojim je pokrenut, a nije okončan postupak stečaja ili likvidacije  do 26.decembra 2014.godine , poresku obavezu za 2021.utvrđuju na isti način, kao što se radilo 2013.godine.

Ali u međuvremenu došlo je do veoma važne izmene načina utvrđivanja poreza na dobit obveznika u likvidaciji  sa primenom počev od utvrđivanja poreza na dobit  za 2012.godinu pa na dalje.

Imovina koja preostane posle izmirenja poverilaca – likvidacioni ostatak  iznad vrednosti uložženog kapitala, smatra se dividendom.

Suštinska izmena ogleda se u tome da razlika između likvidacionog ostatka i vrednosti uloženog kapitala, koji se smatrao kapitalnim dobitkom, koji je sastavni deo osnovice, više ne predstavlja sastavni deo poreske osnovice porezana dobit.

  • Utvrđivanje poreza na dobit obveznika u likvidaciji i stečaju, nad kojim su likvidacija i stečaj pokrenuti od 26.decembra  2014.godine, odnosno od 2015. do 2021.godine

Za obveznika kod kojih se proces stečaja i likvidacije pokreće nakon 26.decembra 2014. godine, primenjuju se nova pravila. Nova pravila su propisana članom 34.ZPDPL:

  • Dobit obveznika u postupku likvidacije , u postupku stečaja od dana donošenja rešenja o otvaranju stečajnog postupka do dana početka primene plana reorganizacije , oporezuje se u skladu sa ovim zakonom.

Obveznik iz ovog člana podnosi poresku prijavu i poreski bilans u roku od 60 dana:

  1. pokretanja postupka likvidacije sa stanjem  na dan koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije
  2. okončanja, odnosno obustave postupka likvidacije sa stanjem na dan okončanja, odnosno obustave postupka likvidacije
  3. otvaranja postupka stečaja sa stanjem na dan koji prethodi danu otvaranja postupka stečaja
  4. početka primene plana reorganizacije sa stanjem na dan koji prethodi danu početks primene plana reorganizacije

Najbitnija izmena je da je propisano da se dobit obveznika u postupku likvidacije  u postupku stečaja od dana donošenja rešenja  o otvaranju stečajnog postupka d dan početka primene plana  reorganizacije ili pravnosnažnog rešenja  o nastavljanju stečajnog bankrotstvom, kao i u postupku reorganizacije, oorezuje u skladu sa ZPDPL, dakle u skladu sa opštimpravilima, objašnjenim u ovom broju.

Izmenom člana 67. stav 1 ZPDPLukinuta je obaveza pravnih lica  u postupku likvidacije i stečaja , sa izuzetkom poreskog obveznika  u postupku reorganizacije, da plaćaju akontacije poreza na dobit u vidu mesečnih akontacija u skladu sa ovim Zakonom.

 

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Kakve su posledice raskida Ugovora o prodaji objekta iz ugla Zakona o PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2023.

Šta kaže ugovor na određeno vreme?

Pročitajte više
Objavljeno: 13.09.2023.

evidentiranje pdv u sef

Pročitajte više
Objavljeno: 24.04.2023.

Izmene za pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Kakvo je oporezivanje zarada i drugih prihoda fizičkih lica?

Pročitajte više
Objavljeno: 09.12.2022.

Donacije u novcu nisu predmet oporezivanja PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 15.11.2022.

kolike su naknade troškova i neoporeziva primanja zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 23.09.2022.

Da li prodavci na pijačnim tezgama imaju obavezi da vrate sredstva za fiskalizaciju?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2022.

Koje su obaveze u vezi sa evidentiranjem dobara i prodajom putem interneta?

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2022.

Na koje sve načine može biti plaćen fiskalni račun?

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2022.

Koja su pravila o Ugovorima o dvostrukom oporeyivanju u Republici Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 24.03.2022.

Šta se dešava sa stranim ogrankom koji obavlja delatnost u Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 07.03.2022.

Koje su specifičnosti sastavljanja finansijskog izveštaja za mikro pravna lica i mikro preduzetnike?

Pročitajte više
Objavljeno: 04.03.2022.

Kakav je status lične zarade preduzetnika u 2022.godini?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Odgovori na pitanja čitalaca u vezi sa knjigovodstvom

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kako se evidentiraju troškovi testiranja zaposlenih na Covid-19?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kakav je tretman ulaganja u nekretninu uzetu u zakup za obavljanje poslovnih delatnosti?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Da li privatno vozilo može da se koristi u službene svrhe i pod kojim uslovima?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Kada je došlo do početka primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.01.2021.

Kako bi se sproveo program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.01.2021.

U situaciji kada obveznik PDV odnosno prevoznik pruža uslugu brodskog prevoza drugom domaćem obvezniku...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2020.

Moguće da već dugo razmišljate da biste mogli da se bavite prodajom pogrebne opreme, jer je smrt samo jedan...

Pročitajte više
Objavljeno: 22.09.2020.

Automobil može da stane bilo gde – jednostavno „otkaže vam poslušnost“ negde u centru grada, ili još gore, na...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.07.2020.

Zemljište se uvek delilo, i oduvek je bilo bitno da se tačno zna šta je čije, dokle ide granica, tj. međa i sl. Da bi pravda...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.05.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.04.2020.

Svako od nas želi da ima lep osmeh, jer je to ukras lica čoveka. U savremenom svetu, stomatologija je toliko...

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2020.

Nijedan čovek ne razmišlja o tome da će jednog dana biti star i nemoćan, i da će mu biti potrebna pomoć, čak i za...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.11.2019.

Veterinarske ambulante su neophodne kada se kuca ili maca razbole i potrebno je da budu pregledani od strane...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2019.

Današnje savremeno doba, donosi veoma brz tempo života, a sve to zajedno sa sobom nosi – stres. Stres je glavni...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.10.2019.

U savremenom dobu, ne može se zamisliti život bez poznavanja barem jednog stranog jezika. Do skoro, to je...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.10.2019.

Bez računara, živeti u XXI veku bilo bi sasvim nezamislivo: kompjuteri su u svakoj kancelariji, školi, prodavnici…

Pročitajte više
Objavljeno: 10.09.2019.

U savremenom svetu, svaka firma, bez obzira kojim poslom da se bavi, mora postojati na internetu, a takođe, i imati...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.08.2019.

Vizit karta je kao lična karta – ukoliko je poslovni čovek nema, onda baš i neće ostaviti pozitivan utisak na poslovne...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.06.2019.

Italijanska kuhinja je već dugi niz godina jedna od najpopularnijih, a restorani sa najlepšim specijalitetima...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.04.2019.

Otvaranje prodavnice zdrave hrane je vrlo popularna poslovna ideja, jer poslednjih godina raste broj ljudi koji preferira...

Pročitajte više
Objavljeno: 23.01.2019.

Salon nameštaja je odlična poslovna prilika za sve one koji se samostalno bave proizvodnjom nameštaja, kao i...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.10.2018.

Ukoliko volite da plešete i vrlo ste aktivni na tom polju, otvaranje plesnog studija je dobar način da Vaš hobi pretvorite u...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.08.2018.

Manikir i pedikir su trenutno jedna od najpopularnijih kozmetičkih usluga kod pripadnika oba pola, jer lepo oblikovani...

Pročitajte više