Naknade troškova i neoporeziva primanja zaposlenih

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 15.11.2022.

U skladu sa Zakonom o radu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova  u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radi i to:

 • za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz;
 • za vreme provedeno na službenom putu u zemlji;
 • za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu
 • smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade

U tom smislu navedene naknade troškova ne predtsvljaju zaradu, u skladu sa odredbamačlana 105. Zakona o radu, što znači da se na njih, ne obračunavaju i ne plaćaju doprinosi, bez obzira na iznos.

Prema odredbama člana 18.Zakona o radu na dohodak građana, porez na zarade ne plaća se na primanja zaposlenog, po osnovu:

 • naknade dokumentovanih troškova prevoza u javnom saobraćaju, do visine cele mesečne pretplate, a najviše do 4.359 dinara.
 • dnevnice za službeno putovanje u zemlji, do iznosa od 2.617 dinara
 • dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo, a najviše do 50 evra dnevno, utvrđene na način i u skladu sa uslovima propisanim od strane nadležnog državnog organa.
 • naknade troškova smeštaja na službenom putovanju
 • naknade prevoza na službenom putovanju, prem priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a najviše do 7.630 dinara
 • dnevne naknade koju ostvaruju pripadnici Vojske Srbije u vezi sa vršenjem službe
 • solidarne pomoći za slučaj bolesti zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti za zaspolenog ili člana njegove porodice do 43.591 dinara
 • poklona deci zaposlenih, starost do 15 godina, povodom Nove Godine ili Božića  do 10.898 dinara godišnje, po detetu.
 • jubilarne nagrade zaposlenima, do 21.794 dinara godišnje.
 • pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog do 76.281 dinara.
 • novčane pomoći koja služi za lečenje zaposlenog u inostranstvu i zemlji, prema dokumentovanih računa zdravstvenih ustanova.solidarne pomoći za slučaj rođenja deteta.

Usklađene dinarske iznose obajvljuje Vlada Republike Srbije.U prethodno navedenoj odredbi člana 18.Zakona o radu, dati su usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1.februara 2020. do 31.januara 2023.godine.

Ukoliko se zaposlenom isplaćuje naknada troškova u iznosu većem od neoporezivog iznosa, poslodavac je dužan da obračuna porez na zarade po stopi od 10% na osnovicu, koju čini bruto iznos naknade troškova iznad neoporezivog iznosa.

Kada se zaposlenom usklađuje akontacija za službeni put u zemlji i inostranstvu, tom prilikom poslodavac nema obavezu obračunavanja i plaćanja poreza na zarade, jer se ne smatra da je zaposleni ostvario primanja koje je predmet oporezivanja.

 • Pravo na odbitak prethodnog poreza, prilikom naknade troškova zaposlenima

Odredbama člana 29.stav 1 tačka 3 Zakona o PDV, propisano je izuzimanje iz odbitka prethodnog poreza, na osnovi izdataka za prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak sa posla.

U skladu sa tim, prilikom prijema računa za plaćanje troškova zaposlenima, postupa se na sldeći način:

 • prilikom nabavki mesečnih pretplatnih karti od gradskog saobraćajnog  preduzeća obveznika PDV, poslodavac, obveznik PDV, nema pravo na odbitak prethodnog poreza
 • poslodavac, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za naknadu troškova smeštaja u hotelima, kao i za nabavku karata za prevoz na službenom putu.
 • obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke goriva za službene putničke automobile.
 • prilikom obezbeđenja smeštaja i ishrane na terenu za zaposlene koji rade  i borave na terenu, poslodavac ima pravo na odbitak za  prethodnog poreza, kod usluga smeštaja, dok to nije slučaj za uslugu hrane.

-

Podnošenje poreske prijave:

Ukoliko se zaposlenima isplaćuje naknada troškova do neoporezivog iznosa od člana18.Zakona, poslodavac ne podnosi poresku prijavu  PPP PD, a prilikom isplate neoporezivog primanja u nalog za isplatu upisuje šigru plaćanja 141 ( gotovinski) i 241 ( bezgotovinski)

 

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Kakve su posledice raskida Ugovora o prodaji objekta iz ugla Zakona o PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2023.

Šta kaže ugovor na određeno vreme?

Pročitajte više
Objavljeno: 13.09.2023.

evidentiranje pdv u sef

Pročitajte više
Objavljeno: 24.04.2023.

Izmene za pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Kakvo je oporezivanje zarada i drugih prihoda fizičkih lica?

Pročitajte više
Objavljeno: 09.12.2022.

Donacije u novcu nisu predmet oporezivanja PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 23.09.2022.

Da li prodavci na pijačnim tezgama imaju obavezi da vrate sredstva za fiskalizaciju?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2022.

Koje su obaveze u vezi sa evidentiranjem dobara i prodajom putem interneta?

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2022.

Na koje sve načine može biti plaćen fiskalni račun?

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2022.

Koja su pravila o Ugovorima o dvostrukom oporeyivanju u Republici Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 24.03.2022.

Šta se dešava sa stranim ogrankom koji obavlja delatnost u Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.03.2022.

Kako se utvrđuje porez za obveznike koji su u postupku stečaja i likvidacije?

Pročitajte više
Objavljeno: 07.03.2022.

Koje su specifičnosti sastavljanja finansijskog izveštaja za mikro pravna lica i mikro preduzetnike?

Pročitajte više
Objavljeno: 04.03.2022.

Kakav je status lične zarade preduzetnika u 2022.godini?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Odgovori na pitanja čitalaca u vezi sa knjigovodstvom

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kako se evidentiraju troškovi testiranja zaposlenih na Covid-19?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kakav je tretman ulaganja u nekretninu uzetu u zakup za obavljanje poslovnih delatnosti?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Da li privatno vozilo može da se koristi u službene svrhe i pod kojim uslovima?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Kada je došlo do početka primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.01.2021.

Kako bi se sproveo program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.01.2021.

U situaciji kada obveznik PDV odnosno prevoznik pruža uslugu brodskog prevoza drugom domaćem obvezniku...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2020.

Moguće da već dugo razmišljate da biste mogli da se bavite prodajom pogrebne opreme, jer je smrt samo jedan...

Pročitajte više
Objavljeno: 22.09.2020.

Automobil može da stane bilo gde – jednostavno „otkaže vam poslušnost“ negde u centru grada, ili još gore, na...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.07.2020.

Zemljište se uvek delilo, i oduvek je bilo bitno da se tačno zna šta je čije, dokle ide granica, tj. međa i sl. Da bi pravda...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.05.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.04.2020.

Svako od nas želi da ima lep osmeh, jer je to ukras lica čoveka. U savremenom svetu, stomatologija je toliko...

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2020.

Nijedan čovek ne razmišlja o tome da će jednog dana biti star i nemoćan, i da će mu biti potrebna pomoć, čak i za...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.11.2019.

Veterinarske ambulante su neophodne kada se kuca ili maca razbole i potrebno je da budu pregledani od strane...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2019.

Današnje savremeno doba, donosi veoma brz tempo života, a sve to zajedno sa sobom nosi – stres. Stres je glavni...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.10.2019.

U savremenom dobu, ne može se zamisliti život bez poznavanja barem jednog stranog jezika. Do skoro, to je...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.10.2019.

Bez računara, živeti u XXI veku bilo bi sasvim nezamislivo: kompjuteri su u svakoj kancelariji, školi, prodavnici…

Pročitajte više
Objavljeno: 10.09.2019.

U savremenom svetu, svaka firma, bez obzira kojim poslom da se bavi, mora postojati na internetu, a takođe, i imati...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.08.2019.

Vizit karta je kao lična karta – ukoliko je poslovni čovek nema, onda baš i neće ostaviti pozitivan utisak na poslovne...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.06.2019.

Italijanska kuhinja je već dugi niz godina jedna od najpopularnijih, a restorani sa najlepšim specijalitetima...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.04.2019.

Otvaranje prodavnice zdrave hrane je vrlo popularna poslovna ideja, jer poslednjih godina raste broj ljudi koji preferira...

Pročitajte više
Objavljeno: 23.01.2019.

Salon nameštaja je odlična poslovna prilika za sve one koji se samostalno bave proizvodnjom nameštaja, kao i...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.10.2018.

Ukoliko volite da plešete i vrlo ste aktivni na tom polju, otvaranje plesnog studija je dobar način da Vaš hobi pretvorite u...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.08.2018.

Manikir i pedikir su trenutno jedna od najpopularnijih kozmetičkih usluga kod pripadnika oba pola, jer lepo oblikovani...

Pročitajte više