Obračun lične zarade preduzetnika prema paramterima koji se primenjuju u 2022.godini

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 04.03.2022.

Lična zarada preduzetnika je poresko a ne radno pitanje, pa je i mogućnost isplate lične zarade preduzetnika uređena Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje.

Prema članu 13. Zakona, propisano je da se zaradom smatra i isplaćena lična zarada preduzetnika, utvrđena u skladu sa ovim Zakonom. Prema Zakonu, propisano je da preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik, može da se opredeli za isplatu lične zarade. Lična zarada podrazumeva novčani iznos koji preduzetnik iz stava 1 ovog člana, isplati i evidentira u poslovnim knjigama, kao svoje mesečno lično primanje, uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.

Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da Zakonom nisu utvrđeni uslovi za određivanje visine lične zarade preduzetnika, kao ni njen najniži , odnosno najviši iznos, znači da je ostavljeno da preduzetniku da visinu lične zarade odredi sam, u skladu sa svojim mogućnostima.

Opredeljenjem za isplatu lične zarade preduzetnik, po pravilu utvrđuje ličnu bruto zaradu, na koju će obračunati porez na zaradu, po stopi od 10%, po umanjenu neoporezivog iznosa, koji za 2022.godinu iznosi 19.300 dinara, kao i doprinose na osnovicu, koju čini bruto zarada ( bez umanjenja neoporezivog iznosa),

Ako preduzetnik utvrdi ličnu zaradu u neto iznosu , radi obarčuna poreza i d, vrši se preračun sa neto na bruto iznos zarade, po formulama koje su za 2022.godinu izmenjene po osnovu novoutvrđenog neoporezivog iznosa iz zarade, nove niže stope doprinosa za PIO i mesečne osnovice za plaćanje doprinosa.

Za obračun lične zarade preduzetnika u 2022.godini, relevantni su sledeći elementi:

 • porez na zarade po stopi od 10%
 • neoporezivi iznos zarade-19.300 dinara
 • doprinosi iz bruto zarade , propisani u članu 44, stav 1, Zakona o doprinosima
 • za PIO po stopi od 25%
 • za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3 %
 • za slučaj nezaposlenosti po stopi od 0,75%

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa od 2022.godine je 30.880 dinara

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa  koja se primenjuje od 2022.godine je 441.140 dinara.

Na ovaj način postižu se granični neto iznose lične zarade preduzetnika, koji mogu da izaberu po kojoj formuli će se vršiti preračun na bruto iznos lične zarade preduzetnika.

Kod obračuna lične zarade preduzetnika imamo nekoliko situacija:

 • Da je lična zarada utvrđena u bruto iznosu
 • Da je lična zarada utvrđena u neto iznosu
 • Da je lična zarada veća od najviše osnovicedoprinosa i da je manja od najniže osnovice doprinosa
 • Da se na ličnu zaradu plaćaju porez i svi doprinosi
 • Da se na ličnu zaradu plaća porez i dorinos za PIO

 

 

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Kakve su posledice raskida Ugovora o prodaji objekta iz ugla Zakona o PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2023.

Šta kaže ugovor na određeno vreme?

Pročitajte više
Objavljeno: 13.09.2023.

evidentiranje pdv u sef

Pročitajte više
Objavljeno: 24.04.2023.

Izmene za pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Kakvo je oporezivanje zarada i drugih prihoda fizičkih lica?

Pročitajte više
Objavljeno: 09.12.2022.

Donacije u novcu nisu predmet oporezivanja PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 15.11.2022.

kolike su naknade troškova i neoporeziva primanja zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 23.09.2022.

Da li prodavci na pijačnim tezgama imaju obavezi da vrate sredstva za fiskalizaciju?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2022.

Koje su obaveze u vezi sa evidentiranjem dobara i prodajom putem interneta?

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2022.

Na koje sve načine može biti plaćen fiskalni račun?

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2022.

Koja su pravila o Ugovorima o dvostrukom oporeyivanju u Republici Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 24.03.2022.

Šta se dešava sa stranim ogrankom koji obavlja delatnost u Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.03.2022.

Kako se utvrđuje porez za obveznike koji su u postupku stečaja i likvidacije?

Pročitajte više
Objavljeno: 07.03.2022.

Koje su specifičnosti sastavljanja finansijskog izveštaja za mikro pravna lica i mikro preduzetnike?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Odgovori na pitanja čitalaca u vezi sa knjigovodstvom

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kako se evidentiraju troškovi testiranja zaposlenih na Covid-19?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kakav je tretman ulaganja u nekretninu uzetu u zakup za obavljanje poslovnih delatnosti?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Da li privatno vozilo može da se koristi u službene svrhe i pod kojim uslovima?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Kada je došlo do početka primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.01.2021.

Kako bi se sproveo program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.01.2021.

U situaciji kada obveznik PDV odnosno prevoznik pruža uslugu brodskog prevoza drugom domaćem obvezniku...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2020.

Moguće da već dugo razmišljate da biste mogli da se bavite prodajom pogrebne opreme, jer je smrt samo jedan...

Pročitajte više
Objavljeno: 22.09.2020.

Automobil može da stane bilo gde – jednostavno „otkaže vam poslušnost“ negde u centru grada, ili još gore, na...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.07.2020.

Zemljište se uvek delilo, i oduvek je bilo bitno da se tačno zna šta je čije, dokle ide granica, tj. međa i sl. Da bi pravda...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.05.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.04.2020.

Svako od nas želi da ima lep osmeh, jer je to ukras lica čoveka. U savremenom svetu, stomatologija je toliko...

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2020.

Nijedan čovek ne razmišlja o tome da će jednog dana biti star i nemoćan, i da će mu biti potrebna pomoć, čak i za...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.11.2019.

Veterinarske ambulante su neophodne kada se kuca ili maca razbole i potrebno je da budu pregledani od strane...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2019.

Današnje savremeno doba, donosi veoma brz tempo života, a sve to zajedno sa sobom nosi – stres. Stres je glavni...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.10.2019.

U savremenom dobu, ne može se zamisliti život bez poznavanja barem jednog stranog jezika. Do skoro, to je...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.10.2019.

Bez računara, živeti u XXI veku bilo bi sasvim nezamislivo: kompjuteri su u svakoj kancelariji, školi, prodavnici…

Pročitajte više
Objavljeno: 10.09.2019.

U savremenom svetu, svaka firma, bez obzira kojim poslom da se bavi, mora postojati na internetu, a takođe, i imati...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.08.2019.

Vizit karta je kao lična karta – ukoliko je poslovni čovek nema, onda baš i neće ostaviti pozitivan utisak na poslovne...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.06.2019.

Italijanska kuhinja je već dugi niz godina jedna od najpopularnijih, a restorani sa najlepšim specijalitetima...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.04.2019.

Otvaranje prodavnice zdrave hrane je vrlo popularna poslovna ideja, jer poslednjih godina raste broj ljudi koji preferira...

Pročitajte više
Objavljeno: 23.01.2019.

Salon nameštaja je odlična poslovna prilika za sve one koji se samostalno bave proizvodnjom nameštaja, kao i...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.10.2018.

Ukoliko volite da plešete i vrlo ste aktivni na tom polju, otvaranje plesnog studija je dobar način da Vaš hobi pretvorite u...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.08.2018.

Manikir i pedikir su trenutno jedna od najpopularnijih kozmetičkih usluga kod pripadnika oba pola, jer lepo oblikovani...

Pročitajte više