PDV tretman usluge prevoza dobara brodom od mesta utovara u inostranstvu do krajnjeg odredišta u Srbiji

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 05.01.2021.

U situaciji kada obveznik PDV odnosno prevoznik pruža uslugu brodskog prevoza  drugom domaćem obvezniku( špediteru)koji pruža uslugu uvoza robe za domaćeg klijenta ( uvoznika). Ukoliko uzmemo primer da je roba iz Kine dopremljena u luku u Hrvatskoj. Prevoznik je za predmetnu uslugu prevoza obračunao PDV, budući da je primalac usluge domaće pravno lice, te da je mesto prometa usluge određeno Zakonom o PDV-u, odnosno prema mestu sedišta primaoca usluge, špediter je dve nedelje kasnije vratio fakturu uz obrazloženje da nije potrebno obračunati PDV kada je postojao osnov za oslobađanje od PDV-a.

Postavlja se pitanje da li je prevoznik ispravno postupio kada je izdao račun sa PDV-om? Obzirom na to da nije znao da je krajnja adresa isporuke u Srbiji.

Odgovor na ovo pitanje možemo potražiti u Zakonu o porezu na dodatu vrednost, PDV se ne plaća na prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici.  Iz člana 19.stav 2. ovog zakona.

Prema članu 19.stavu 2 Zakona o PDV propisano je da se u osnovicu uračunava i:

  • Akciza, carina, i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi odim PDV
  • Svi sporedni troškovi koji su nastali  od prvog odredišta U Republici

U skladu sa ovim odredbama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza, poresko oslobođenje iz člana 24.stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrednost , za prevozne i ostale usluge koje su pobvezane sa uvozom dobara, a koje se smatraju sporednim troškovima iz člana 19 stav 2 tačka 2, obveznik može da ostvari uz posedovanje dokaza da je vrednost tih usluga sadržana u osnovici za obračunavanje PDV-a pri uvozu dobara.

Relavantni dokazi u vezi sa ovom situacijom su:

  • Dokument o izvršenoj usluzi prevoza ( CMR i CIM, manifest i dr.)
  • Račun ili neki drugi dokument koji može zameniti račun donet po zakonskim okvirima

Prema pravilniku propisano je da se uslugom prevoza smatra prevoz koji se vrši na relaciji od mesta prvog utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji, bez obzira da li prevoz vrši jedno ili više lica.

U skladu sa tim, ako se vratimo na prethodni primer i imajući u vidu zakonske odredbe, usluga brodskog prevoza od mesta prvog utovara van Republike Srbije, od Kine, do luke u Hrvatskoj posmatra se kao usluga prevoza koja je povezana sa uvozom dobara u Republiku Srbiju. U ovom slučaju vrednost predmetne usluge uračunava se u osnovicu za obračun PDV, prilikom uvoza dobara, tako da je navedena usluga oslobođena od PDV, u skladu sa članom 24 Zakona o PDV.

Da bi prevoznik ostvario pravo na oslobađanje od PDV-a po ovom osnovu potrebno je da poseduje prevozni dokument. U ovom konkretnom slučaju obveznik PDV( prevoznik) je dužan da izda novi račun koji će zameniti stari koji je neispravan i u kome je navedeno da je račun oslobođen od PDV-a.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Kakve su posledice raskida Ugovora o prodaji objekta iz ugla Zakona o PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2023.

Šta kaže ugovor na određeno vreme?

Pročitajte više
Objavljeno: 13.09.2023.

evidentiranje pdv u sef

Pročitajte više
Objavljeno: 24.04.2023.

Izmene za pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Kakvo je oporezivanje zarada i drugih prihoda fizičkih lica?

Pročitajte više
Objavljeno: 09.12.2022.

Donacije u novcu nisu predmet oporezivanja PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 15.11.2022.

kolike su naknade troškova i neoporeziva primanja zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 23.09.2022.

Da li prodavci na pijačnim tezgama imaju obavezi da vrate sredstva za fiskalizaciju?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2022.

Koje su obaveze u vezi sa evidentiranjem dobara i prodajom putem interneta?

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2022.

Na koje sve načine može biti plaćen fiskalni račun?

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2022.

Koja su pravila o Ugovorima o dvostrukom oporeyivanju u Republici Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 24.03.2022.

Šta se dešava sa stranim ogrankom koji obavlja delatnost u Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.03.2022.

Kako se utvrđuje porez za obveznike koji su u postupku stečaja i likvidacije?

Pročitajte više
Objavljeno: 07.03.2022.

Koje su specifičnosti sastavljanja finansijskog izveštaja za mikro pravna lica i mikro preduzetnike?

Pročitajte više
Objavljeno: 04.03.2022.

Kakav je status lične zarade preduzetnika u 2022.godini?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Odgovori na pitanja čitalaca u vezi sa knjigovodstvom

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kako se evidentiraju troškovi testiranja zaposlenih na Covid-19?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kakav je tretman ulaganja u nekretninu uzetu u zakup za obavljanje poslovnih delatnosti?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Da li privatno vozilo može da se koristi u službene svrhe i pod kojim uslovima?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Kada je došlo do početka primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.01.2021.

Kako bi se sproveo program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2020.

Moguće da već dugo razmišljate da biste mogli da se bavite prodajom pogrebne opreme, jer je smrt samo jedan...

Pročitajte više
Objavljeno: 22.09.2020.

Automobil može da stane bilo gde – jednostavno „otkaže vam poslušnost“ negde u centru grada, ili još gore, na...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.07.2020.

Zemljište se uvek delilo, i oduvek je bilo bitno da se tačno zna šta je čije, dokle ide granica, tj. međa i sl. Da bi pravda...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.05.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.04.2020.

Svako od nas želi da ima lep osmeh, jer je to ukras lica čoveka. U savremenom svetu, stomatologija je toliko...

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2020.

Nijedan čovek ne razmišlja o tome da će jednog dana biti star i nemoćan, i da će mu biti potrebna pomoć, čak i za...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.11.2019.

Veterinarske ambulante su neophodne kada se kuca ili maca razbole i potrebno je da budu pregledani od strane...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2019.

Današnje savremeno doba, donosi veoma brz tempo života, a sve to zajedno sa sobom nosi – stres. Stres je glavni...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.10.2019.

U savremenom dobu, ne može se zamisliti život bez poznavanja barem jednog stranog jezika. Do skoro, to je...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.10.2019.

Bez računara, živeti u XXI veku bilo bi sasvim nezamislivo: kompjuteri su u svakoj kancelariji, školi, prodavnici…

Pročitajte više
Objavljeno: 10.09.2019.

U savremenom svetu, svaka firma, bez obzira kojim poslom da se bavi, mora postojati na internetu, a takođe, i imati...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.08.2019.

Vizit karta je kao lična karta – ukoliko je poslovni čovek nema, onda baš i neće ostaviti pozitivan utisak na poslovne...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.06.2019.

Italijanska kuhinja je već dugi niz godina jedna od najpopularnijih, a restorani sa najlepšim specijalitetima...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.04.2019.

Otvaranje prodavnice zdrave hrane je vrlo popularna poslovna ideja, jer poslednjih godina raste broj ljudi koji preferira...

Pročitajte više
Objavljeno: 23.01.2019.

Salon nameštaja je odlična poslovna prilika za sve one koji se samostalno bave proizvodnjom nameštaja, kao i...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.10.2018.

Ukoliko volite da plešete i vrlo ste aktivni na tom polju, otvaranje plesnog studija je dobar način da Vaš hobi pretvorite u...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.08.2018.

Manikir i pedikir su trenutno jedna od najpopularnijih kozmetičkih usluga kod pripadnika oba pola, jer lepo oblikovani...

Pročitajte više