Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 13.02.2023.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona  o porezu na dohodak građana i Zakon o idopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno siguranje  stupili su na snagu 20.decembra 2022.godine, a primenjivaće se od 1.januara 2023.godine.

 • Oporezivanje zarada  i drugih prihoda  fizičkih lica:

Od 1.januara 2023. godine  povećava se neoporeziv iznos zarade  sa 19.300 na 21.712 dinara., a novi neoporezivi iznos  će se usklađivati od 2024.godine. od 1.januara 2023. stopa doprinosa  za PIO, koja se plaća  na teret poslodavca, umanjuje se sa 11% na 10%. Ovo umanjenje stope  doprinosa za PIO  na teret poslodavca ne utiče na promenu koeficijenta za preračun neto zarade u bruto zaradu, jer ovaj koeficijent  u sebi sadrži  samo obaveze koje se plaćaju iz zarade zaposlenog . Međutim u formuli za preračun neto zarade u bruto zaradu,  menja se odbitna stavka na ime neoporezivog iznosa sa 1.930 dinara na 2.171.20 dinara.

Od 1. januara 2023. umanjuje se i zbirna stopa doprinosa za PIO sa 25% na 24%.

 • Izmene kod godišnjeg poreza na dohodak građana:

Počev od 1.januara 2023.godine, godišnji porez na dohodak građana plaća se putem samooporezivanja, umesto po rešenju poreskog organa.

Rok za dostavljanje poreske prijave je  do 15.maja naredne godine u odnosu na godinu u kojoj se utvrđuje porez.

Novina je da će  poreski organ od 1.aprila godine koja sledi  godini za koju se utvrđuje  godišnji porez, uneti podate u poresku prijavu, na osnovu podataka iz službene evidencije i postaviti je na portal Poreske uprave, nakon čega će poreski  obveznik izmenit poresku prijavu, ako iznosi nisu tačni i dostaviti poresku prijavu u elektronskom obliku  preko portala Poreske uprave.

 • Oporezivanje tzv. „frilensera“ od .januara  2023.godine:

Od 1.januara 2023.godine startuju dva modela oprezivanje  tzv. „frilensera“. U ponudi su dva modela oprezivanja, koja će primenjivati fizička lica:

 • fizička lica koja ostvaruju prihod od autorskih  i srodnih prava na koje se porez plaća putem saoporezivanja, osim prihoda koje ostvaruju samostalni umetnici.
 • Fizička lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu  za izvršeni rad , na koji se porez plaća samoporezivanjem.

Prihod koji su ova lica ostvarila  zaključno sa 31.decembrom 2022.godine, biće oporezivan  putem rešenja  poreskog organa.

Prihod će se oporezivati  na ovakav način, nezavisno od toga da li je fizičko lice prilimlo prihod u zemlji ili iz inostranstva.

Fizičko lice koje primenjuje  samooporezivanje , u svakom kartalu  će imati  priliku da se opredeli  za jedan od dva ponuđena modela oporezivanja.

Prvi model:

 • Obvezniku se priznaju neoporezivi kvartalni normirani troškovi  od 96.000 dinara  ( mesečni neoporezivi iznos je 32.000 dinara)
 • Osnovica za porez  i doprineose je razlika između ukupno ostvarenoog kvartalnog  prihoda i kvartalnog prihoda i kvartalnih normiranih troškova.
 • Na pomenutu osnovicu plaćaju se : porez  na druge prihode od 20% za PIO i 24% i doprinos  na zdravstveno osiguranje od 10.3%

Drugi model:

 • Neoporezivi  mesečni  prihod  je 19.300 dinara, odnosno kvartalno 57.900.
 • Normirani troškovi iznose od 34% od bruto prihoda  ostvarenog u kvartalu
 • Osnovica za porez  i dorinose dobija se  tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda  oduzmu kvartalni  neoporezivi iznos i normirani troškovi.
 • Na tako utvrđenu osnovicu obračunavaju se i plaćaju, porez od 10% doprinos za PIO i 24% i doprinos za zdravstveno osiguranje od 10%
 • Osnovica doprinosa za PIO  za kvartal ne može biti niža od trostrukog iznosa najniže mesečne  osnovice doprinosa.
 • Osnovica za doprinos za zdravstveno osiguranje  za kvartal čini kvartalni oporezivi prihod, koji ne može biti manji od  trostrukog iznosa osnovice doprinosa iz člana 356 Zakona o doprinosima.

 

 • Ostale zakonske  izmene  i dopune koje se primenjuje  od 1.1.2023.godine

U skladu sa izvršenim izmenama, lica koja se ne registruju u APR, obaveštenje o opredeljenju za isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije  u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja, a najkasnije do 31. decembra  tekuće godine.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Kakve su posledice raskida Ugovora o prodaji objekta iz ugla Zakona o PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2023.

Šta kaže ugovor na određeno vreme?

Pročitajte više
Objavljeno: 13.09.2023.

evidentiranje pdv u sef

Pročitajte više
Objavljeno: 24.04.2023.

Izmene za pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Pročitajte više
Objavljeno: 09.12.2022.

Donacije u novcu nisu predmet oporezivanja PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 15.11.2022.

kolike su naknade troškova i neoporeziva primanja zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 23.09.2022.

Da li prodavci na pijačnim tezgama imaju obavezi da vrate sredstva za fiskalizaciju?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2022.

Koje su obaveze u vezi sa evidentiranjem dobara i prodajom putem interneta?

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2022.

Na koje sve načine može biti plaćen fiskalni račun?

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2022.

Koja su pravila o Ugovorima o dvostrukom oporeyivanju u Republici Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 24.03.2022.

Šta se dešava sa stranim ogrankom koji obavlja delatnost u Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.03.2022.

Kako se utvrđuje porez za obveznike koji su u postupku stečaja i likvidacije?

Pročitajte više
Objavljeno: 07.03.2022.

Koje su specifičnosti sastavljanja finansijskog izveštaja za mikro pravna lica i mikro preduzetnike?

Pročitajte više
Objavljeno: 04.03.2022.

Kakav je status lične zarade preduzetnika u 2022.godini?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Odgovori na pitanja čitalaca u vezi sa knjigovodstvom

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kako se evidentiraju troškovi testiranja zaposlenih na Covid-19?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kakav je tretman ulaganja u nekretninu uzetu u zakup za obavljanje poslovnih delatnosti?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Da li privatno vozilo može da se koristi u službene svrhe i pod kojim uslovima?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Kada je došlo do početka primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.01.2021.

Kako bi se sproveo program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.01.2021.

U situaciji kada obveznik PDV odnosno prevoznik pruža uslugu brodskog prevoza drugom domaćem obvezniku...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2020.

Moguće da već dugo razmišljate da biste mogli da se bavite prodajom pogrebne opreme, jer je smrt samo jedan...

Pročitajte više
Objavljeno: 22.09.2020.

Automobil može da stane bilo gde – jednostavno „otkaže vam poslušnost“ negde u centru grada, ili još gore, na...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.07.2020.

Zemljište se uvek delilo, i oduvek je bilo bitno da se tačno zna šta je čije, dokle ide granica, tj. međa i sl. Da bi pravda...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.05.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.04.2020.

Svako od nas želi da ima lep osmeh, jer je to ukras lica čoveka. U savremenom svetu, stomatologija je toliko...

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2020.

Nijedan čovek ne razmišlja o tome da će jednog dana biti star i nemoćan, i da će mu biti potrebna pomoć, čak i za...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.11.2019.

Veterinarske ambulante su neophodne kada se kuca ili maca razbole i potrebno je da budu pregledani od strane...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2019.

Današnje savremeno doba, donosi veoma brz tempo života, a sve to zajedno sa sobom nosi – stres. Stres je glavni...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.10.2019.

U savremenom dobu, ne može se zamisliti život bez poznavanja barem jednog stranog jezika. Do skoro, to je...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.10.2019.

Bez računara, živeti u XXI veku bilo bi sasvim nezamislivo: kompjuteri su u svakoj kancelariji, školi, prodavnici…

Pročitajte više
Objavljeno: 10.09.2019.

U savremenom svetu, svaka firma, bez obzira kojim poslom da se bavi, mora postojati na internetu, a takođe, i imati...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.08.2019.

Vizit karta je kao lična karta – ukoliko je poslovni čovek nema, onda baš i neće ostaviti pozitivan utisak na poslovne...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.06.2019.

Italijanska kuhinja je već dugi niz godina jedna od najpopularnijih, a restorani sa najlepšim specijalitetima...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.04.2019.

Otvaranje prodavnice zdrave hrane je vrlo popularna poslovna ideja, jer poslednjih godina raste broj ljudi koji preferira...

Pročitajte više
Objavljeno: 23.01.2019.

Salon nameštaja je odlična poslovna prilika za sve one koji se samostalno bave proizvodnjom nameštaja, kao i...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.10.2018.

Ukoliko volite da plešete i vrlo ste aktivni na tom polju, otvaranje plesnog studija je dobar način da Vaš hobi pretvorite u...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.08.2018.

Manikir i pedikir su trenutno jedna od najpopularnijih kozmetičkih usluga kod pripadnika oba pola, jer lepo oblikovani...

Pročitajte više