Komentar najnovije izmene i dopune pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 24.04.2023.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost  stupio je na snagu 1.februara 2023.godine. Osnovni razlog donošenja ovog pravilnika bio je usklađivanje sa propisima o elektronskom fakturisanju  i propisima o fiskalizaciji, ali su izvršene i brojne druge izmene.

U navedenom komentaru smo obradili dopune člana 192, Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, kojima je propisano da se za više pojedinačnih isporuka dobara i usluga može izdati jedna račun i kada postoji obaveza izdavanja e- fakture, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju.

E – faktura se takođe može izdati za više pojedinačnih prometa dobara i usluga u određenom periodu.

Međutim, kako je odredbama člana 192. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost utvrđeno da se u ovom slučaju račun izdaje najkasnije na poslednji dan  poreskog perioda , odnosno na poslednji dan kalendarskog meseca,u praksi se javio problem da obveznici izdaju e fakturu baš na poslednji dan kalendarskog meseca.

Ministar finansija  je doneo Pravilnik  o izmeni i dopuni Pravilnika  o porezu na dodatu vrednost, baš zbog ovih problema u praksi, a koji stupa na snagu i primenjuje se od 1.marta 2023.godine.

Pravilnikom je propisano da:

  • da se e-fakture mogu izdati posle poslednjeg dana kalendarskog meseca, a najkasnije u roku od 15 dana, do isteka kalnedarskog meseca
  • da su e-fakturi kao podatak o datumu prometa navodi poslednji dan kalnedarskog meseca, u kojem su izvršeni prometi za koje se izdaje e –faktura

 

  • Rok za izdavanje e-fakture  za više pojedinačnih prometa  izvršenih u određenom periodu:

Ovim pomeranjem rok, rešavaju se problemi  kod izdavanja e- fakture, a navedena izmena važiće samo za e-fakture, dok kada se izdaje običan račun, rok za izdavanje računa i dalje ostaje  poslednji dan kalnedarskog meseca.

Tako da e-fakture  za više pojedinačnih prometa u febrauru 2023.godine, trebalo bi izdati prema starom ppravilu, tj.najkasnije do 28.februara 2023.godine.

  • Iskazivanje podataka  o datumu prometa  u e-fakturi  za više pojedinačnih prometa izvršenih u određenom periodu:

Izmenama i dopunama  koje se primenjuju od 1.februara  2023-godine, bilo je predviđeno  da se kao podatak o datumu prometa u e-fakturi  za više pojedinačnih prometa, navodi datum izdavanja e-fakture. međutim, s anovim izmenama, propisano je da se kao podatak o datumu prometa  u e-fakturi  u ovom slučaju iskazuje podatak o poslednjem danu meseca u kojem su izvršeni prometi, za koje se izdaje e- faktura.

Međutim prema članu 192.  Pravilnika o PDV-u , jedan račun sa više pojedinačnih prometa i usluga, izdaje se najmanje jednom mesečno, što znači da se može izdati i više puta u toku meseca, tj. za promete izvršene  u kraćem periodu  od kalendarskog mseca.

Naime, s obzirom da je reč o fakturi sa više prometa, koji su izvršeni eazličitih datuma, obveznik PDV i dalje treba da u svojim evidencijama da obezbedi podatak o datumu svakog pojedinačnog prometa. Ove vrste podataka se iskazuju smao ako je reč o e-fakturi.

  • Razlikovanje slučaja  izdavanja jednog računa  za više pojedinačnih prometa dobara i usluga  od vremenski ograničenih i neogranienih usluga:

Članom 192. Pravilnika o PDV uređuje se slučaj kada  obveznik PDV  za više pojedinačnih isporuka ili usluga u određenom periodu  izdaje jedna račun. Ovaj slučaj treba razlikovati  od slučaja kada je reč o vremenski ogranićenoj ili neograničenoj usluzi, jer tada nije reč o više pojedinačnih usluga, već o jednoj usluzi koja se radi u različtim vremesnkim intervalima,

Promet vremenski ograničenih ili neogranićenih usluga smatra se izvršenim kada je prestao pravni osnov pružanja usluge ( ugovor).

 

 

 

 

 

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Kakve su posledice raskida Ugovora o prodaji objekta iz ugla Zakona o PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2023.

Šta kaže ugovor na određeno vreme?

Pročitajte više
Objavljeno: 13.09.2023.

evidentiranje pdv u sef

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Kakvo je oporezivanje zarada i drugih prihoda fizičkih lica?

Pročitajte više
Objavljeno: 09.12.2022.

Donacije u novcu nisu predmet oporezivanja PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 15.11.2022.

kolike su naknade troškova i neoporeziva primanja zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 23.09.2022.

Da li prodavci na pijačnim tezgama imaju obavezi da vrate sredstva za fiskalizaciju?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2022.

Koje su obaveze u vezi sa evidentiranjem dobara i prodajom putem interneta?

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2022.

Na koje sve načine može biti plaćen fiskalni račun?

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2022.

Koja su pravila o Ugovorima o dvostrukom oporeyivanju u Republici Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 24.03.2022.

Šta se dešava sa stranim ogrankom koji obavlja delatnost u Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.03.2022.

Kako se utvrđuje porez za obveznike koji su u postupku stečaja i likvidacije?

Pročitajte više
Objavljeno: 07.03.2022.

Koje su specifičnosti sastavljanja finansijskog izveštaja za mikro pravna lica i mikro preduzetnike?

Pročitajte više
Objavljeno: 04.03.2022.

Kakav je status lične zarade preduzetnika u 2022.godini?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Odgovori na pitanja čitalaca u vezi sa knjigovodstvom

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kako se evidentiraju troškovi testiranja zaposlenih na Covid-19?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kakav je tretman ulaganja u nekretninu uzetu u zakup za obavljanje poslovnih delatnosti?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Da li privatno vozilo može da se koristi u službene svrhe i pod kojim uslovima?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Kada je došlo do početka primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.01.2021.

Kako bi se sproveo program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.01.2021.

U situaciji kada obveznik PDV odnosno prevoznik pruža uslugu brodskog prevoza drugom domaćem obvezniku...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2020.

Moguće da već dugo razmišljate da biste mogli da se bavite prodajom pogrebne opreme, jer je smrt samo jedan...

Pročitajte više
Objavljeno: 22.09.2020.

Automobil može da stane bilo gde – jednostavno „otkaže vam poslušnost“ negde u centru grada, ili još gore, na...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.07.2020.

Zemljište se uvek delilo, i oduvek je bilo bitno da se tačno zna šta je čije, dokle ide granica, tj. međa i sl. Da bi pravda...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.05.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.04.2020.

Svako od nas želi da ima lep osmeh, jer je to ukras lica čoveka. U savremenom svetu, stomatologija je toliko...

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2020.

Nijedan čovek ne razmišlja o tome da će jednog dana biti star i nemoćan, i da će mu biti potrebna pomoć, čak i za...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.11.2019.

Veterinarske ambulante su neophodne kada se kuca ili maca razbole i potrebno je da budu pregledani od strane...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2019.

Današnje savremeno doba, donosi veoma brz tempo života, a sve to zajedno sa sobom nosi – stres. Stres je glavni...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.10.2019.

U savremenom dobu, ne može se zamisliti život bez poznavanja barem jednog stranog jezika. Do skoro, to je...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.10.2019.

Bez računara, živeti u XXI veku bilo bi sasvim nezamislivo: kompjuteri su u svakoj kancelariji, školi, prodavnici…

Pročitajte više
Objavljeno: 10.09.2019.

U savremenom svetu, svaka firma, bez obzira kojim poslom da se bavi, mora postojati na internetu, a takođe, i imati...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.08.2019.

Vizit karta je kao lična karta – ukoliko je poslovni čovek nema, onda baš i neće ostaviti pozitivan utisak na poslovne...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.06.2019.

Italijanska kuhinja je već dugi niz godina jedna od najpopularnijih, a restorani sa najlepšim specijalitetima...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.04.2019.

Otvaranje prodavnice zdrave hrane je vrlo popularna poslovna ideja, jer poslednjih godina raste broj ljudi koji preferira...

Pročitajte više
Objavljeno: 23.01.2019.

Salon nameštaja je odlična poslovna prilika za sve one koji se samostalno bave proizvodnjom nameštaja, kao i...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.10.2018.

Ukoliko volite da plešete i vrlo ste aktivni na tom polju, otvaranje plesnog studija je dobar način da Vaš hobi pretvorite u...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.08.2018.

Manikir i pedikir su trenutno jedna od najpopularnijih kozmetičkih usluga kod pripadnika oba pola, jer lepo oblikovani...

Pročitajte više