Specifičnosti sastavljanja finansijskih izveštaja mikro pravnih lica i preduzetnika za 2021.godinu

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 07.03.2022.

Prema Zakonu o računovodstvu za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, mikro pravna lica kao i mikro preduzetnici i druga pravna lica, nezavisno od veličine, primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja , vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima , mikro i drugih pravnih lica.

Izuzetno, mikro pravna lica, mogu se odlučiti za  priznavanja , vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju MRS/MSFI ili Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za male i srednje entitete.

U slučaju da se odluče za ovu opciju, mikro i druga pravna lica, dužna su da primenjuju MRS/MSFI, najmanje pet godina od početka primene MRS/MSFI, osim u slučaju otvaranja postupka likvidacije ili stečaja.

Zaključak je da mikro pravna lica i mikro preduzetnici  za vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja primenjuju Pravilnik za mikro pravna lica, oim ako se ne odluče da primenjuju MRS/MSFI ili MSFI za MSP.

Mikro pravna lica, koja se opredele za primenu Pravilnika za mikro pravna lica , sastavljaju sledeće obrasce finansijskih izveštaja.

  • Bilans stanja
  • Bilans uspeha
  • Napomene uz finansijske izveštaje

Redovan godišnji finansijski izveštaj preduzetnika razvrstanih kao mikro obuhvata:

  • Bilans stanja
  • Bilans uspeha

Prema članu 29. Zakona, preduzetnici koji su mikro preduzetnici, nemaju obavezu sastavljanja Napomenauz finansijske izveštaje za 2021.godinu.

Obim finansijskog izveštaja nije uslovljen računovodstvenom regulativom finansijskog izveštavanja, koju mikro pravno lice, odnosno mikro preduzetnik primenjuje, već je prvenstveno određen veličinom.

Takođe, mikro pravna lica i mikro preduzetnici dužni su da sastave i Statistički izveštaj propisan Pravilnikom o obrascima finansijskog izveštaja.

Počev od finansijskog izveštaja za 2021.godinu, a us kladu sa Pravilnikom za mikro pravna lica, data je mogućnost naknadnog vrednovanja nematerijalne imovine, metodom revalorizacije, ukoliko z imovinu koja se naknadno vrednuje primenom ove metode postoji aktivno tržište. Ukoliko se nameterijalna imovina iz grupe revalorizovane materijalne imovina, ne može revalorizovati, zbog toga što ne postoji aktivno tržište za ovu imovinu, imovina se evidentira po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za eventualnu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrednosti.. Pravna lica biraju metod naknadnog vrednovanja nematerijalne imovine, svojom računovodstvenom politikom.

Pravilnik za mikro pravna lica  ne propisuje posebna pravila za gudvil, već ga tretira kao nematerijalnu imovinu, što znači da se na njega odnose opšta pravila, koja su propisana za nematerijalnu imovinu.

To znači da se gudvil amortizuje tokom procenjenog korisnog veka upotrebe.

Pravilnikom za mikro pravna lica , omogućeno je priznavanje ulaganja u razvoj kao nematerijalne imovine. Pravilnikom za mikro pravna lica priznaju nematerijalnu imovinu, koja proističe iz faze razvoja kao imovinu u finansijskim izveštajima.

 

 

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Kakve su posledice raskida Ugovora o prodaji objekta iz ugla Zakona o PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2023.

Šta kaže ugovor na određeno vreme?

Pročitajte više
Objavljeno: 13.09.2023.

evidentiranje pdv u sef

Pročitajte više
Objavljeno: 24.04.2023.

Izmene za pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Kakvo je oporezivanje zarada i drugih prihoda fizičkih lica?

Pročitajte više
Objavljeno: 09.12.2022.

Donacije u novcu nisu predmet oporezivanja PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 15.11.2022.

kolike su naknade troškova i neoporeziva primanja zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 23.09.2022.

Da li prodavci na pijačnim tezgama imaju obavezi da vrate sredstva za fiskalizaciju?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2022.

Koje su obaveze u vezi sa evidentiranjem dobara i prodajom putem interneta?

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2022.

Na koje sve načine može biti plaćen fiskalni račun?

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2022.

Koja su pravila o Ugovorima o dvostrukom oporeyivanju u Republici Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 24.03.2022.

Šta se dešava sa stranim ogrankom koji obavlja delatnost u Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.03.2022.

Kako se utvrđuje porez za obveznike koji su u postupku stečaja i likvidacije?

Pročitajte više
Objavljeno: 04.03.2022.

Kakav je status lične zarade preduzetnika u 2022.godini?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Odgovori na pitanja čitalaca u vezi sa knjigovodstvom

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kako se evidentiraju troškovi testiranja zaposlenih na Covid-19?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kakav je tretman ulaganja u nekretninu uzetu u zakup za obavljanje poslovnih delatnosti?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Da li privatno vozilo može da se koristi u službene svrhe i pod kojim uslovima?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Kada je došlo do početka primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.01.2021.

Kako bi se sproveo program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.01.2021.

U situaciji kada obveznik PDV odnosno prevoznik pruža uslugu brodskog prevoza drugom domaćem obvezniku...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2020.

Moguće da već dugo razmišljate da biste mogli da se bavite prodajom pogrebne opreme, jer je smrt samo jedan...

Pročitajte više
Objavljeno: 22.09.2020.

Automobil može da stane bilo gde – jednostavno „otkaže vam poslušnost“ negde u centru grada, ili još gore, na...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.07.2020.

Zemljište se uvek delilo, i oduvek je bilo bitno da se tačno zna šta je čije, dokle ide granica, tj. međa i sl. Da bi pravda...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.05.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.04.2020.

Svako od nas želi da ima lep osmeh, jer je to ukras lica čoveka. U savremenom svetu, stomatologija je toliko...

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2020.

Nijedan čovek ne razmišlja o tome da će jednog dana biti star i nemoćan, i da će mu biti potrebna pomoć, čak i za...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.11.2019.

Veterinarske ambulante su neophodne kada se kuca ili maca razbole i potrebno je da budu pregledani od strane...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2019.

Današnje savremeno doba, donosi veoma brz tempo života, a sve to zajedno sa sobom nosi – stres. Stres je glavni...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.10.2019.

U savremenom dobu, ne može se zamisliti život bez poznavanja barem jednog stranog jezika. Do skoro, to je...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.10.2019.

Bez računara, živeti u XXI veku bilo bi sasvim nezamislivo: kompjuteri su u svakoj kancelariji, školi, prodavnici…

Pročitajte više
Objavljeno: 10.09.2019.

U savremenom svetu, svaka firma, bez obzira kojim poslom da se bavi, mora postojati na internetu, a takođe, i imati...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.08.2019.

Vizit karta je kao lična karta – ukoliko je poslovni čovek nema, onda baš i neće ostaviti pozitivan utisak na poslovne...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.06.2019.

Italijanska kuhinja je već dugi niz godina jedna od najpopularnijih, a restorani sa najlepšim specijalitetima...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.04.2019.

Otvaranje prodavnice zdrave hrane je vrlo popularna poslovna ideja, jer poslednjih godina raste broj ljudi koji preferira...

Pročitajte više
Objavljeno: 23.01.2019.

Salon nameštaja je odlična poslovna prilika za sve one koji se samostalno bave proizvodnjom nameštaja, kao i...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.10.2018.

Ukoliko volite da plešete i vrlo ste aktivni na tom polju, otvaranje plesnog studija je dobar način da Vaš hobi pretvorite u...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.08.2018.

Manikir i pedikir su trenutno jedna od najpopularnijih kozmetičkih usluga kod pripadnika oba pola, jer lepo oblikovani...

Pročitajte više