Ogranak stranog privrednog društva koji obavlja delatnost u Republici Srbiji

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 24.03.2022.

U slučaju da ogranak stranog privrednog  društva obavlja delatnost u Srbiji, postavljaju se sledeći paramteri i uslovi.

  • Ogranak nema svojstvo pravnog lica a u pravnom prometu istupa u ime privrednog društva
  • Privredno društvo odgvara za sve obaveze prema trećim licima, koje nastanu pri poslovanju njegovog organka
  • Ogranak se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji

U Republici Srbiji, ogranak može da zasnije strano ili domaće pravno lice, ali i naše pravno lice može da zasnuje ogranak u stranoj zemlji., sa tim da se posmatraju poreski propisi koji važe u zemlji osnivanja ogranka.

  • Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja:

Ogranak stranog privrednog društva je dužan da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa propisima iz oblasti računovodstva, koji važe za zemlju u kojoj se nalazi ogranak stranog privrednog društva.

  • Obim finansijskog izveštaja zavisi od veličine ogranka

Razvrstavanje prema propisanim kriterijumima ogranak vrši samostalno na dan sastavljanja finansijskih izvešataja i dobijene podatke kristi za narednu poslovnu godinu.

  • Računovodstveno evidentiranje specifičnih transakcija

Poslovne promene ogranak evidentira u skladu sa propisima iz oblasti računovodstva . Većina transakcija evidentira se na uobičajen način. S obzirom na to da nema status privrednosg društva , već čini sastavni deo stranog privrednog društva, ogranak nema kapital, pa transakcije sa nerezidentnom centralom, treba evidentirati putem računa 419 – ostale dugoročne obaveze i 429- ostale kratkoročne finansijske obaveze.

Suština je da ogranak u bilansu stanja ne treba da ima saldo  iskazan u okviru osnovnog kapitala.

  • Utvrđivanje poreza na dobit i sastavljanje poreske prijave na obrascu  PDL

Sa aspekta oporezivanja porezom na dobit, najvažnije je da ogranak ima status nerezidenta, odnosno stalne poslovne jedinice.

Ovakav ogranak ima obavezu da podnese poreski bilans  i poresku prijavu, Obrazac PB1 i Obrazac PBD

U skladu sa navedenim, za sastavljanje poreskog bilansa , kao i poreske prijave , ogranak u potpunosti treba  da primeni pravila objašnjenja za rezidenta pravna lica u posebnom napisu.

  • Umanjenje oporezive dobiti  po osnovu i gubitaka iz ranijih perioda

S obzirom na to da ogranak stranog privrednog društva nema status pravnog lica i nije rezidentni obveznik, kada ogranak nerezidentnog obveznika svojojnerezidentnoj centrali  ili drugom nerezidentnom obvezniku isplaćujeprihod po osnovama  navedenom članu 40. stav Zakona 1, ne postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku.

Prethodno navedeno znači da se prenos dobiti koji oranak vrši  svojoj nerezidentnoj centrali  u inostranstvu ili isplata prihoda od kamate, zakupa ili autorske naknade bilo kom nerezidentnom obvezniku ne oporezuje  porezom po odbitku.

                                                                                                    

 

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Kakve su posledice raskida Ugovora o prodaji objekta iz ugla Zakona o PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2023.

Šta kaže ugovor na određeno vreme?

Pročitajte više
Objavljeno: 13.09.2023.

evidentiranje pdv u sef

Pročitajte više
Objavljeno: 24.04.2023.

Izmene za pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Kakvo je oporezivanje zarada i drugih prihoda fizičkih lica?

Pročitajte više
Objavljeno: 09.12.2022.

Donacije u novcu nisu predmet oporezivanja PDV

Pročitajte više
Objavljeno: 15.11.2022.

kolike su naknade troškova i neoporeziva primanja zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 23.09.2022.

Da li prodavci na pijačnim tezgama imaju obavezi da vrate sredstva za fiskalizaciju?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2022.

Koje su obaveze u vezi sa evidentiranjem dobara i prodajom putem interneta?

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2022.

Na koje sve načine može biti plaćen fiskalni račun?

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2022.

Koja su pravila o Ugovorima o dvostrukom oporeyivanju u Republici Srbiji?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.03.2022.

Kako se utvrđuje porez za obveznike koji su u postupku stečaja i likvidacije?

Pročitajte više
Objavljeno: 07.03.2022.

Koje su specifičnosti sastavljanja finansijskog izveštaja za mikro pravna lica i mikro preduzetnike?

Pročitajte više
Objavljeno: 04.03.2022.

Kakav je status lične zarade preduzetnika u 2022.godini?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Odgovori na pitanja čitalaca u vezi sa knjigovodstvom

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kako se evidentiraju troškovi testiranja zaposlenih na Covid-19?

Pročitajte više
Objavljeno: 20.10.2021.

Kakav je tretman ulaganja u nekretninu uzetu u zakup za obavljanje poslovnih delatnosti?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Da li privatno vozilo može da se koristi u službene svrhe i pod kojim uslovima?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.10.2021.

Kada je došlo do početka primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.01.2021.

Kako bi se sproveo program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.01.2021.

U situaciji kada obveznik PDV odnosno prevoznik pruža uslugu brodskog prevoza drugom domaćem obvezniku...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2020.

Moguće da već dugo razmišljate da biste mogli da se bavite prodajom pogrebne opreme, jer je smrt samo jedan...

Pročitajte više
Objavljeno: 22.09.2020.

Automobil može da stane bilo gde – jednostavno „otkaže vam poslušnost“ negde u centru grada, ili još gore, na...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.07.2020.

Zemljište se uvek delilo, i oduvek je bilo bitno da se tačno zna šta je čije, dokle ide granica, tj. međa i sl. Da bi pravda...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.05.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.04.2020.

Svako od nas želi da ima lep osmeh, jer je to ukras lica čoveka. U savremenom svetu, stomatologija je toliko...

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2020.

Nijedan čovek ne razmišlja o tome da će jednog dana biti star i nemoćan, i da će mu biti potrebna pomoć, čak i za...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.11.2019.

Veterinarske ambulante su neophodne kada se kuca ili maca razbole i potrebno je da budu pregledani od strane...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.11.2019.

Današnje savremeno doba, donosi veoma brz tempo života, a sve to zajedno sa sobom nosi – stres. Stres je glavni...

Pročitajte više
Objavljeno: 18.10.2019.

U savremenom dobu, ne može se zamisliti život bez poznavanja barem jednog stranog jezika. Do skoro, to je...

Pročitajte više
Objavljeno: 03.10.2019.

Bez računara, živeti u XXI veku bilo bi sasvim nezamislivo: kompjuteri su u svakoj kancelariji, školi, prodavnici…

Pročitajte više
Objavljeno: 10.09.2019.

U savremenom svetu, svaka firma, bez obzira kojim poslom da se bavi, mora postojati na internetu, a takođe, i imati...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.08.2019.

Vizit karta je kao lična karta – ukoliko je poslovni čovek nema, onda baš i neće ostaviti pozitivan utisak na poslovne...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.06.2019.

Italijanska kuhinja je već dugi niz godina jedna od najpopularnijih, a restorani sa najlepšim specijalitetima...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.04.2019.

Otvaranje prodavnice zdrave hrane je vrlo popularna poslovna ideja, jer poslednjih godina raste broj ljudi koji preferira...

Pročitajte više
Objavljeno: 23.01.2019.

Salon nameštaja je odlična poslovna prilika za sve one koji se samostalno bave proizvodnjom nameštaja, kao i...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.10.2018.

Ukoliko volite da plešete i vrlo ste aktivni na tom polju, otvaranje plesnog studija je dobar način da Vaš hobi pretvorite u...

Pročitajte više
Objavljeno: 27.08.2018.

Manikir i pedikir su trenutno jedna od najpopularnijih kozmetičkih usluga kod pripadnika oba pola, jer lepo oblikovani...

Pročitajte više