Sastavljanje izveštaja o tokovima gotovine za 2023.godinu

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 28.03.2024.

Prema članu 29.Zakona o računovodstvu ovaj izveštaj su obavezna da sastavljaju:

  • velika pravna lica;
  • srednja pravna lica;
  • pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih  godišnjih finansijskih izveštaja;
  • javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna;
  • druga pravna lica koja su odabrala  MRS/ MSFI ili MSFI za MSP  kao okvir finansijskog izveštavanja, a koja su razvrstana kao velika ili srednja pravna lica;

To su sva pravna lica i preduzetnici, osim malih i mikropravnih lica i drugih pravnih lica, nezavisno od  veličine koja su izabrala Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije  i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Izveštaj o tokovima gotovine za 2023.godinu, sastavlja se na obrascu koji je propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih  izveštaja i sadržini i formi obrasca  Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

U okviru obrasca izveštaj o tokovima gotovine, posebno su propisane  pozicije na kojima se posebno iskazuje priliv  i odliv gotovine. U zavisnosti od toga da li se radi o tokovima gotovine u zemlji i inostranstvu, a to su:

  • u delu obrasca  Tokovi gotovine  iz poslovnih aktivnosti  pozicije AOP 3002 i AOP 3003, AOP 3007 i AOP 3008, AOP 3010 i AOP 3011;
  • u delu obrasca  Tokovi gotovine  iz poslovnih aktivnosti  finansiranja pozicije AOP 3031 i AOP 3032, AOP 3033 i AOP 3034, AOP 3039 i AOP 3040. AOP 3041, AOP 3041;

U vezi sa napred navedenim, preporuka je da se u okviru računa na kjima se iskazuju avansi i dugoročni i kratkoročni krediti otvore analitički računi, čime bi se omogućilo nesmetano automatsko povlačenje podataka sa anilitičkih računa na odgovarajuće pozicije obrasca izveštaj o tokovima gotovine.

Izveštaj o tokovima gotovine  omogućava iskazivanje tokova gotovine po osnovu prodaje  i kupovine akcija i udela, ostalih finansijskih plasmana, kao i dugoročnih i kratkoroočnih kredita u bruto iznosu.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Utvrđivanje visine naknade za postavljanje reklamnih tabli pored opštinskog puta

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Sastavljanje obrasca statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

dostavljanje redovnih godišnjih izveštaja APR-u do 1.4.2024. godine

Pročitajte više
Objavljeno: 14.09.2023.

Na koji način oporezivanja prelaze paušalni preduzetnici?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.04.2023.

obavljanje neregistrovane delatnosti fizičkog lica koje ima registrovanu radnju

Pročitajte više
Objavljeno: 17.03.2023.

Koji su podsticaji za novonastanjena lica koja se zapošljavaju kod domaćih poslodavaca

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Koje su najnovije izmene u fiskalizaciji u Zakonu?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2022.

U kojim slučajevima je moguće odobriti zajam između zaposlenog i poslodavca?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.11.2022.

Kako se u odnosu na poreski tretman tretira rekreacija zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2021.

Zakon o fiskalnim kasama predviđa da svako pravno lice koje vrši promet usluga na malo drugim fizičkim licima ima...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.10.2020.

Prva asocijacija za iznajmljivanje šatora jeste da je na pomolu neko veselje. Svi smo barem jednom bili u situaciji da...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.09.2020.

Da li ste nekada razmišljali o tome koliko su viljuškari neophodni kod raznih poslova? Naime, u toku rada, uvek...

Pročitajte više
Objavljeno: 15.08.2020.

Kada nam zatreba neki šraf ili ekser – znamo gde ćemo ih pronaći – u gvožđari. Pored spomenutog, gvožđara je opremljena...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.08.2020.

Limari su oduvek bile veoma tražene zanatlije, jer kome se prvo obraćamo ako oluk curi – limarima. Bez njih je...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.06.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.03.2020.

Alternativna medicina je uvek bila popularna, jer su ljudi oduvek pokušavali da na neki drugi način pomognu sebi u vezi boljki...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.03.2020.

Pravilna ishrana je u savremenom svetu važnija nego ikada ranije. Zbog čega to kažemo? Nekada, pre dve do tri...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2019.

Deca su veoma zahtevna kada je garderoba u pitanju, i roditelji često izdvajaju mnogo novca da bi...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.10.2019.

Iako živimo u vremenu internet marketinga, štamparije nikada neće izaći iz mode, odnosno, potreba za...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.09.2019.

XXI vek je era interneta i online komunikacije. Svi smo umreženi i putem web-a završavamo ne samo svoj...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.05.2019.

Priprema i prodaja brze hrane trenutno je jedna od najpopularnijih ugostiteljskih delatnosti. Preduzetnici se najčešće...

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2019.

Svi ljubitelji kuvanja, kao i profesionalni šefovi kuhinja, znaju koliko je bitno imati kvalitetnu i dobru opremu koja im...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.01.2019.

Izrada proizvoda za ulepšavanje enterijera stambenih i poslovnih prostora uvek je dobra prilika da se započne...

Pročitajte više
Objavljeno: 01.01.2019.

Nakit je jedan od najpopularnijih ukrasnih predmeta kod pripadnica lepšeg pola svih generacija. Posebnu...

Pročitajte više
Objavljeno: 26.09.2018.

Stres je neizbežni pratilac modernog načina života u kome se mnogo radi i brzo živi. Sve to ima za posledicu...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.08.2018.

Krojačke usluge uvek su bile na ceni, jer stalno postoji potreba za popravkama i prepravkama različitih komada odeće...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.04.2018.

Članom 40. Zakona, propisani su uslovi koji, moraju biti ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno...

Pročitajte više