Momenat evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 08.02.2021.

Zakon o fiskalnim kasama predviđa da svako pravno lice koje vrši promet usluga na malo drugim fizičkim licima ima obavezu da taj promet evidentira putem fiskalne kase u tačnom trenutku prometa. Kao validan dokaz pravna lica imaju fikskalni isečak koji obavezno sadrži sledeće podatke: naziv obveznika, naziv i adresu prodajnog mesta, PIB, identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase, naziv, količinu i jedinicu mere, cenu po jedinici mere, ukupan iznos za uplatu, sredstvo plaćanja i druge važne podatke.

Odredbom člana 18. Zakona propisano je da je obveznik koji je u skladu sa ovim zakonom, dužan da evidentira svaki pojedinačni promet dobara na malo i dužan je da korisniku usluge odštampa i izda fiskalni isečak kase bez obzira da li kupac to zahteva ili ne.

Takođe, obveznik je dužan da u svom objektu na vidnom mestu ima obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog isečka. Kupac je dužan da uzme fiskalni isečaki ima pravo da ne plati račun ukoliko mu obveznik ne da fiskalni račun.

Kupac je u obaavezi da u neposrednoj blizini kod sebe ima račun sa mesta prodaje obveznika, a obveznik je dužan da promet koji je ostavrio, evidentira u istom trenutku, odnosno istom danu.

Kada je u pitanju odloženo plaćanje važi jednako pravilo a to je da se promet evidentira odmah u tom trenutku, bez obzira što kupac nije platio odmah punu cenu.

Kada su u pitanju avansi primljeni pre isporuke dobara, avani se evidentiraju onog trenutka kada se kupcu isporuči proizvod ili kada mu je pružena usluga u zavisnosti od delatnosti obveznika.

U praksi se često dešava da se promet ne evidentira istog trenutka kada se izbvrši prodaja. Po Zakonu svaki promet se mora evidentirati odmah nakon prodaje,a naknadno evidentiranje nije moguće, osim u nekoliko slučajeva. Slučaj kada se roba vraća ili postoji neka vrsta reklamacije. Greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kasekoje nisu otklonjenje do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečkamogu se ispravljati samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija.

Za neblagovremeno evidentiranje prometa dobra apreko fiskalne kase predviđene su i novčane kazne za sve obveznike kod kojih se utvrdi da neki od pojedinačnih prometa nije evidentiran. Iznos kazne se kreće od 100.000 do 2.000.000 dinara.

Kada je u pitanju evidentiranje prometa nepokretnosti preko fiskalne kase, pravilo je da se promet evidentira u trenutku preuzimanja dobara.

Kada su u pitanju nekretnine u izgradnji, pravilo je da se promet evidentira u trenutku primopredaje stana.

Kada su u pitanju već izgrađeni stanovi, promet se evidentira u trenutku overe Ugovora o prometu nepokretnosti.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Utvrđivanje visine naknade za postavljanje reklamnih tabli pored opštinskog puta

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Sastavljanje obrasca statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

dostavljanje redovnih godišnjih izveštaja APR-u do 1.4.2024. godine

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Kako se sastavlja izveštaj o tokovima gotovine za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 14.09.2023.

Na koji način oporezivanja prelaze paušalni preduzetnici?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.04.2023.

obavljanje neregistrovane delatnosti fizičkog lica koje ima registrovanu radnju

Pročitajte više
Objavljeno: 17.03.2023.

Koji su podsticaji za novonastanjena lica koja se zapošljavaju kod domaćih poslodavaca

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Koje su najnovije izmene u fiskalizaciji u Zakonu?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2022.

U kojim slučajevima je moguće odobriti zajam između zaposlenog i poslodavca?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.11.2022.

Kako se u odnosu na poreski tretman tretira rekreacija zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.10.2020.

Prva asocijacija za iznajmljivanje šatora jeste da je na pomolu neko veselje. Svi smo barem jednom bili u situaciji da...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.09.2020.

Da li ste nekada razmišljali o tome koliko su viljuškari neophodni kod raznih poslova? Naime, u toku rada, uvek...

Pročitajte više
Objavljeno: 15.08.2020.

Kada nam zatreba neki šraf ili ekser – znamo gde ćemo ih pronaći – u gvožđari. Pored spomenutog, gvožđara je opremljena...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.08.2020.

Limari su oduvek bile veoma tražene zanatlije, jer kome se prvo obraćamo ako oluk curi – limarima. Bez njih je...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.06.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.03.2020.

Alternativna medicina je uvek bila popularna, jer su ljudi oduvek pokušavali da na neki drugi način pomognu sebi u vezi boljki...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.03.2020.

Pravilna ishrana je u savremenom svetu važnija nego ikada ranije. Zbog čega to kažemo? Nekada, pre dve do tri...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2019.

Deca su veoma zahtevna kada je garderoba u pitanju, i roditelji često izdvajaju mnogo novca da bi...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.10.2019.

Iako živimo u vremenu internet marketinga, štamparije nikada neće izaći iz mode, odnosno, potreba za...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.09.2019.

XXI vek je era interneta i online komunikacije. Svi smo umreženi i putem web-a završavamo ne samo svoj...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.05.2019.

Priprema i prodaja brze hrane trenutno je jedna od najpopularnijih ugostiteljskih delatnosti. Preduzetnici se najčešće...

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2019.

Svi ljubitelji kuvanja, kao i profesionalni šefovi kuhinja, znaju koliko je bitno imati kvalitetnu i dobru opremu koja im...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.01.2019.

Izrada proizvoda za ulepšavanje enterijera stambenih i poslovnih prostora uvek je dobra prilika da se započne...

Pročitajte više
Objavljeno: 01.01.2019.

Nakit je jedan od najpopularnijih ukrasnih predmeta kod pripadnica lepšeg pola svih generacija. Posebnu...

Pročitajte više
Objavljeno: 26.09.2018.

Stres je neizbežni pratilac modernog načina života u kome se mnogo radi i brzo živi. Sve to ima za posledicu...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.08.2018.

Krojačke usluge uvek su bile na ceni, jer stalno postoji potreba za popravkama i prepravkama različitih komada odeće...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.04.2018.

Članom 40. Zakona, propisani su uslovi koji, moraju biti ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno...

Pročitajte više