Prelazak preduzetnika sa paušalnog načina oporezivanja na oporezivanje prema stvarno ostvarenom prihodu

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 14.09.2023.

Razlozi za prestanak paušalnog oporezivanja obveznika odnosno uslovi koji isključuju  pravo obveznika na paušalno oporezivanje , a što za posledicu ima prestanak prava na paušalno oporezivanje  mogu biti:

 • promena delatnosti;
 • evidentiranje obveznika u sistemu PDV;
 • ostvaren promet veći od 6.000.000 dinara;
 • ulaganje drugih lica u delatnost preduzetnika;

 

 • Promena delatnosti:

Prema članu 40.  stav 2  Zakona , pravo na paušalno oporezivanje  ne može se priznati preduzetniku koji obavlja delatnost iz oblasti:

 • reklamiranje i israživanje tržišta;
 • trgovina na veliko;
 • trgovina na malo;
 • finansijskog posredovanja;
 • hotela i restorana;
 • aktivnosti u vezi sa nekretninama;

Izuzetno, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom objketu, može se na njegov zahtev odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Obveznik koji izvrši promenu pretežne delatnosti , registracijom u Registru privrednh subjekata , kao i obveznik koji nije izvršio promenu pretežne delatnosti, ali je faktički otpočeo sa obavljanjem delatnosti, koja isključuje paušalno oporezivanje, diužna je da otpočne sa vođenjem poslovnh knjiga, od dana promene pretežne delatnosti.

 • Evidentranje obveznika u sistem PDV

Odredbom člana 18 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrednost, utvrđeno je da je obveznik koji je u poslednjih 12 meseci ostvario promet veći od 8.000.00,00 dinara dužan da najkasnije do isteka prvog roka za predaju porodićne prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.

On je dužan da vodi poslovne knjige najkasnije od dana kada postane obveznik poreza na dodatu vrednost, bez utvrđivanja obaveze vođenja poslovnh knjiga rešenjem nadležnog poreskog organa.

 • Ostvarivanje prometa većeg od 6.000.000,00 dinara

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku , čiji je ukupan promet u prethodnoj godini, veći od 6.000.000,00 dinara.

Ostvareni promet preduzetnika utvrđuje se na osnovu podataka koje je poreski obveznik iskazao na obrascu KPO.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Utvrđivanje visine naknade za postavljanje reklamnih tabli pored opštinskog puta

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Sastavljanje obrasca statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

dostavljanje redovnih godišnjih izveštaja APR-u do 1.4.2024. godine

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Kako se sastavlja izveštaj o tokovima gotovine za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 25.04.2023.

obavljanje neregistrovane delatnosti fizičkog lica koje ima registrovanu radnju

Pročitajte više
Objavljeno: 17.03.2023.

Koji su podsticaji za novonastanjena lica koja se zapošljavaju kod domaćih poslodavaca

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Koje su najnovije izmene u fiskalizaciji u Zakonu?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2022.

U kojim slučajevima je moguće odobriti zajam između zaposlenog i poslodavca?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.11.2022.

Kako se u odnosu na poreski tretman tretira rekreacija zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2021.

Zakon o fiskalnim kasama predviđa da svako pravno lice koje vrši promet usluga na malo drugim fizičkim licima ima...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.10.2020.

Prva asocijacija za iznajmljivanje šatora jeste da je na pomolu neko veselje. Svi smo barem jednom bili u situaciji da...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.09.2020.

Da li ste nekada razmišljali o tome koliko su viljuškari neophodni kod raznih poslova? Naime, u toku rada, uvek...

Pročitajte više
Objavljeno: 15.08.2020.

Kada nam zatreba neki šraf ili ekser – znamo gde ćemo ih pronaći – u gvožđari. Pored spomenutog, gvožđara je opremljena...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.08.2020.

Limari su oduvek bile veoma tražene zanatlije, jer kome se prvo obraćamo ako oluk curi – limarima. Bez njih je...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.06.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.03.2020.

Alternativna medicina je uvek bila popularna, jer su ljudi oduvek pokušavali da na neki drugi način pomognu sebi u vezi boljki...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.03.2020.

Pravilna ishrana je u savremenom svetu važnija nego ikada ranije. Zbog čega to kažemo? Nekada, pre dve do tri...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2019.

Deca su veoma zahtevna kada je garderoba u pitanju, i roditelji često izdvajaju mnogo novca da bi...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.10.2019.

Iako živimo u vremenu internet marketinga, štamparije nikada neće izaći iz mode, odnosno, potreba za...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.09.2019.

XXI vek je era interneta i online komunikacije. Svi smo umreženi i putem web-a završavamo ne samo svoj...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.05.2019.

Priprema i prodaja brze hrane trenutno je jedna od najpopularnijih ugostiteljskih delatnosti. Preduzetnici se najčešće...

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2019.

Svi ljubitelji kuvanja, kao i profesionalni šefovi kuhinja, znaju koliko je bitno imati kvalitetnu i dobru opremu koja im...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.01.2019.

Izrada proizvoda za ulepšavanje enterijera stambenih i poslovnih prostora uvek je dobra prilika da se započne...

Pročitajte više
Objavljeno: 01.01.2019.

Nakit je jedan od najpopularnijih ukrasnih predmeta kod pripadnica lepšeg pola svih generacija. Posebnu...

Pročitajte više
Objavljeno: 26.09.2018.

Stres je neizbežni pratilac modernog načina života u kome se mnogo radi i brzo živi. Sve to ima za posledicu...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.08.2018.

Krojačke usluge uvek su bile na ceni, jer stalno postoji potreba za popravkama i prepravkama različitih komada odeće...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.04.2018.

Članom 40. Zakona, propisani su uslovi koji, moraju biti ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno...

Pročitajte više