Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023.godinu u APR-u, najkasnije do 1.4.2024.godine

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 28.03.2024.

Pravna lica i preduzetnici redovne godišnje finansijske izveštaje, za statističke potrebe i radi javnog objavljivanja dostavljaju Agenciji u jedinstvenom roku-najkasnije do 31.marta naredne godine.

Takođe, i pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske , redovne godišnje finansijske izveštaje, za statističke potrebe i radi javnog objavljivanja Agenciji u jedinstvenom roku-najkasnije u roku od tri meseca  od datuma bilansa.

Uz redovne godišnje finansijske izveštaje, obveznici revizije, dužni su da najkasnije  do 30.juna naredne godine dostave Agenciji i dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona.

U vezi uslova dostavljanja finansijskih izveštaja, osnovna dilema i često postavljeno pitanje, odnosi se na to ko može da sastavlja i dostavlja finansijske izveštaje, u slučaju kada je u skladu sa članom 16. Zakona, vođenje poslovnih knjiga povereno pravnom licu ili preduzetniku. Naime, dostavljanje finansijskih izveštaja mogu da vrše pravna lica  ili preduzetnici kojima je povereno vođenje poslovnih knjiga, samo ukoliko su upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, jer će se u skladu sa Pravilnikom, izveštaji sasatvljeni  i dostavljeni od strane lica koje nije uspisano u taj registar, smatrati izveštajima koji nisu sastavljeni u skladu sa Zakonom i isti se neće obrađivati  i javno objavljivati u Registru finansijskih izveštaja.

Redovni godišnji finansijski izveštaji dostavljaju se Agenciji  primenom Posebnog informacionog sistema Agencije , u formi elektronskog dokumenta, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakosnkog zastupnika.

Poseban informacioni sistem Agencije je sistem koji obezbeđuje:

  • Jedinstven postupak unosa i dostavljanja finansijskih izveštaja i dokumentacije uz finansijke izveštaje u formi elektronskog dokumenta;
  • Jedinstevenu elektronsku obradu podataka;
  • Javno objavljivanje podataka i dokumentacije u skladu sa Zakonom;
  • Skladištenje  i čuvanje elektronskih dokumenata i svih informacija nastalih  u funkcionisanju sistema kao i
  • Jedinstveni postupak isporuke  podataka  i dokumentacije  svim zainteresovanim korisnicima;

Obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama  u izveštajnoj godini, umesto redovnog godišnjeg  finansijskog izveštaja dostavlja Agenciji izjavu  o neaktivnosti za tu godinu.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Utvrđivanje visine naknade za postavljanje reklamnih tabli pored opštinskog puta

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Sastavljanje obrasca statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Kako se sastavlja izveštaj o tokovima gotovine za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 14.09.2023.

Na koji način oporezivanja prelaze paušalni preduzetnici?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.04.2023.

obavljanje neregistrovane delatnosti fizičkog lica koje ima registrovanu radnju

Pročitajte više
Objavljeno: 17.03.2023.

Koji su podsticaji za novonastanjena lica koja se zapošljavaju kod domaćih poslodavaca

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Koje su najnovije izmene u fiskalizaciji u Zakonu?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2022.

U kojim slučajevima je moguće odobriti zajam između zaposlenog i poslodavca?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.11.2022.

Kako se u odnosu na poreski tretman tretira rekreacija zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2021.

Zakon o fiskalnim kasama predviđa da svako pravno lice koje vrši promet usluga na malo drugim fizičkim licima ima...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.10.2020.

Prva asocijacija za iznajmljivanje šatora jeste da je na pomolu neko veselje. Svi smo barem jednom bili u situaciji da...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.09.2020.

Da li ste nekada razmišljali o tome koliko su viljuškari neophodni kod raznih poslova? Naime, u toku rada, uvek...

Pročitajte više
Objavljeno: 15.08.2020.

Kada nam zatreba neki šraf ili ekser – znamo gde ćemo ih pronaći – u gvožđari. Pored spomenutog, gvožđara je opremljena...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.08.2020.

Limari su oduvek bile veoma tražene zanatlije, jer kome se prvo obraćamo ako oluk curi – limarima. Bez njih je...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.06.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.03.2020.

Alternativna medicina je uvek bila popularna, jer su ljudi oduvek pokušavali da na neki drugi način pomognu sebi u vezi boljki...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.03.2020.

Pravilna ishrana je u savremenom svetu važnija nego ikada ranije. Zbog čega to kažemo? Nekada, pre dve do tri...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2019.

Deca su veoma zahtevna kada je garderoba u pitanju, i roditelji često izdvajaju mnogo novca da bi...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.10.2019.

Iako živimo u vremenu internet marketinga, štamparije nikada neće izaći iz mode, odnosno, potreba za...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.09.2019.

XXI vek je era interneta i online komunikacije. Svi smo umreženi i putem web-a završavamo ne samo svoj...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.05.2019.

Priprema i prodaja brze hrane trenutno je jedna od najpopularnijih ugostiteljskih delatnosti. Preduzetnici se najčešće...

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2019.

Svi ljubitelji kuvanja, kao i profesionalni šefovi kuhinja, znaju koliko je bitno imati kvalitetnu i dobru opremu koja im...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.01.2019.

Izrada proizvoda za ulepšavanje enterijera stambenih i poslovnih prostora uvek je dobra prilika da se započne...

Pročitajte više
Objavljeno: 01.01.2019.

Nakit je jedan od najpopularnijih ukrasnih predmeta kod pripadnica lepšeg pola svih generacija. Posebnu...

Pročitajte više
Objavljeno: 26.09.2018.

Stres je neizbežni pratilac modernog načina života u kome se mnogo radi i brzo živi. Sve to ima za posledicu...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.08.2018.

Krojačke usluge uvek su bile na ceni, jer stalno postoji potreba za popravkama i prepravkama različitih komada odeće...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.04.2018.

Članom 40. Zakona, propisani su uslovi koji, moraju biti ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno...

Pročitajte više