Podsticaj za lica koja su novonastanjeni obveznici na teritoriji Srbije

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 17.03.2023.

Ovaj podsticaj trebalo bi da bude ohrabrujući za fizička lica koja borave u inostranstvu, a koja imaju stručnu kvalifikaciju, koja je potrebna domaćim poslodavcima, koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada, da se nastane na teritoriji Republike Srbije i zasnuju radni odnos sa domačim poslodavcima.

Ovaj podsticaj nije u vezi sa oslobađanjem od poreza na zarade i doprinosa, već je podsticaj koji se odnosi na posebna način utvrđivanja osnovice za obračun poreza na zarade, kao i osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a koji bi bio primenljiv ako novonastanjeni poreski obveznik zaključi ugovor o radu sa poslodavcem na teritoriji Srbije.

Poseban načiin utvrđiavanja osnovice  za obračun poreza na zarade zasniva se na ačinjenici da se poreska osnovica utvrdi prema opštim pravilima,a zatim se umanji za još 70%.

Poseban način za utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, zasnva se na tome da osnovica doprinosa i za zaposlene i za poslodavca se umanjuje u istom procentu, kao i osnovica za obračun poreza na zaradu u visini od 70%.

Pravo na umanjenje osnovice doprinosa može da se ostvari  za novonastanjenog  obveznika koji ispunajva uslov, da se smatra osiguranikom saglasno zakonima, kojima se uređuje obavezno socijalno osiguranje, kao i za potrebe primene ugovora o socijalnom osiguranju koje Republika Srbija primenjuje u drugim državama.

Uslovi za ostvarivanje prava na umanjenje osnovice za obračun poreza na zarade, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, odnosi se na dokumentaciju koju poslodavac mora da priloži nadležnom poreskom organu na Zahtev.

Potrebno je da novonastanjeni obveznik, sa kojimse zaključuje ugovor, nije u ptotekle dve godine pretežno boravio u Republici Srbiji.

Takođe, on mora to adekvatno dokumentovati, kroz isprave. Novonastanjeni obveznik mora svom budućem poslodavcu dostaviti:

  • potvrdu o promeni prebivališta, odnosno boravišu u Republici Srbiji
  • potvrdu o prebivalištu  u drugoj državi, izdatu od nadležnog organa druge države, kao dokaz da je ranije živeo tamo i da pretežžno nije boravio u Srbiji, prethodne dve godine.
  • potvrdu stranog poslodavca u stranoj državi, koja dokazuje da je lice radilo u stranoj državi
  • dokaz nadležnog organa kao potvrda da je lice bilo osiguranik po propisima te druge države

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Utvrđivanje visine naknade za postavljanje reklamnih tabli pored opštinskog puta

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Sastavljanje obrasca statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

dostavljanje redovnih godišnjih izveštaja APR-u do 1.4.2024. godine

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Kako se sastavlja izveštaj o tokovima gotovine za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 14.09.2023.

Na koji način oporezivanja prelaze paušalni preduzetnici?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.04.2023.

obavljanje neregistrovane delatnosti fizičkog lica koje ima registrovanu radnju

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Koje su najnovije izmene u fiskalizaciji u Zakonu?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2022.

U kojim slučajevima je moguće odobriti zajam između zaposlenog i poslodavca?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.11.2022.

Kako se u odnosu na poreski tretman tretira rekreacija zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2021.

Zakon o fiskalnim kasama predviđa da svako pravno lice koje vrši promet usluga na malo drugim fizičkim licima ima...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.10.2020.

Prva asocijacija za iznajmljivanje šatora jeste da je na pomolu neko veselje. Svi smo barem jednom bili u situaciji da...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.09.2020.

Da li ste nekada razmišljali o tome koliko su viljuškari neophodni kod raznih poslova? Naime, u toku rada, uvek...

Pročitajte više
Objavljeno: 15.08.2020.

Kada nam zatreba neki šraf ili ekser – znamo gde ćemo ih pronaći – u gvožđari. Pored spomenutog, gvožđara je opremljena...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.08.2020.

Limari su oduvek bile veoma tražene zanatlije, jer kome se prvo obraćamo ako oluk curi – limarima. Bez njih je...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.06.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.03.2020.

Alternativna medicina je uvek bila popularna, jer su ljudi oduvek pokušavali da na neki drugi način pomognu sebi u vezi boljki...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.03.2020.

Pravilna ishrana je u savremenom svetu važnija nego ikada ranije. Zbog čega to kažemo? Nekada, pre dve do tri...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2019.

Deca su veoma zahtevna kada je garderoba u pitanju, i roditelji često izdvajaju mnogo novca da bi...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.10.2019.

Iako živimo u vremenu internet marketinga, štamparije nikada neće izaći iz mode, odnosno, potreba za...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.09.2019.

XXI vek je era interneta i online komunikacije. Svi smo umreženi i putem web-a završavamo ne samo svoj...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.05.2019.

Priprema i prodaja brze hrane trenutno je jedna od najpopularnijih ugostiteljskih delatnosti. Preduzetnici se najčešće...

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2019.

Svi ljubitelji kuvanja, kao i profesionalni šefovi kuhinja, znaju koliko je bitno imati kvalitetnu i dobru opremu koja im...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.01.2019.

Izrada proizvoda za ulepšavanje enterijera stambenih i poslovnih prostora uvek je dobra prilika da se započne...

Pročitajte više
Objavljeno: 01.01.2019.

Nakit je jedan od najpopularnijih ukrasnih predmeta kod pripadnica lepšeg pola svih generacija. Posebnu...

Pročitajte više
Objavljeno: 26.09.2018.

Stres je neizbežni pratilac modernog načina života u kome se mnogo radi i brzo živi. Sve to ima za posledicu...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.08.2018.

Krojačke usluge uvek su bile na ceni, jer stalno postoji potreba za popravkama i prepravkama različitih komada odeće...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.04.2018.

Članom 40. Zakona, propisani su uslovi koji, moraju biti ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno...

Pročitajte više