Poreski aspekt obavljanja neregistrovane delatnosti fizičkog lica koje ujedno obavlja i preduzetničku delatnost

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 25.04.2023.

Preduzetnička radnja je obveznik poreza  na prihod od samostalne delatnosti  na paušalno utvrđen prihod. Vlasnik preduzetničke radnje  je kao fizičko lice vršio prodaju doabraa na malo i u kontinuitetu za period 1.1.2017 do 31.3.2022 godine i ostvarivao  prihod uplatama na lični tekući račun. Kako je fizičko lice ostvarilo prihod od neregistrovane delatnosti a u isto vreme je preduzetnik.

  • Da li se ostvaren prihod  od neregistrovane delatnosti  pripisuje i pripaja prihodu preduteničke radnje?

Odredbama člana 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru , propisano je da je neregistrovani  subjekat, nadzirani subjekat koji obavlja delatnost  ili vrši aktivnost  a nije upisan u odgovarajući registar, koji vodi APR, kada je upis u ovaj registar propisan kao uslov za obavljanje delatnosti ili vršenje aktivnosti.

Neregistrovanim subjektom se smatra subjekat  koji je upisan u osnovni registar , a nije upisam u odgovarajući posebni registar ili evidenciju , koju vodi drugi nadležni organ  ili organizacija koja to čini , bez saglasnosti nadležnog organa.

odredbom člana 4.  ZPD, propisano je da društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene , nezavisno od toga da li us definisane osnvačkim aktom.

Međutim, propisano je da preduzetnik posluje i učestvuje  u pravnom prometu pod poslovnim imenom, koje je registrovano u skadu sa zakonom o registraciji.

Pitanje je da li se u ovom slučaju radi o poreskoj utaji i izbegavanju plaćanja poreza.

Odgovor na ovo pitanje zavisi od okolnosti svakog pojedinačnog slučaja. Poreska praksa pokazuje da to najviše zavisi od toga da li je neprjavljeni prihod ostvaren od aktivnosti koje spadaju u osnovnu delatnost firme ili je u pitanju enka druga delatnost.

Ukoliko je Poreska uprava u postupku poreske kontrole  zauzela stanovnište da predmetna aktivnost  poreskog obveznika predstavlja obavljanje neregistrovane delatnosti , tako ostvaren prihod , ne može se pripisiati i pripajati prihodu preduzetničke radnje.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Utvrđivanje visine naknade za postavljanje reklamnih tabli pored opštinskog puta

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Sastavljanje obrasca statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

dostavljanje redovnih godišnjih izveštaja APR-u do 1.4.2024. godine

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Kako se sastavlja izveštaj o tokovima gotovine za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 14.09.2023.

Na koji način oporezivanja prelaze paušalni preduzetnici?

Pročitajte više
Objavljeno: 17.03.2023.

Koji su podsticaji za novonastanjena lica koja se zapošljavaju kod domaćih poslodavaca

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Koje su najnovije izmene u fiskalizaciji u Zakonu?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2022.

U kojim slučajevima je moguće odobriti zajam između zaposlenog i poslodavca?

Pročitajte više
Objavljeno: 19.11.2022.

Kako se u odnosu na poreski tretman tretira rekreacija zaposlenih?

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2021.

Zakon o fiskalnim kasama predviđa da svako pravno lice koje vrši promet usluga na malo drugim fizičkim licima ima...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.10.2020.

Prva asocijacija za iznajmljivanje šatora jeste da je na pomolu neko veselje. Svi smo barem jednom bili u situaciji da...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.09.2020.

Da li ste nekada razmišljali o tome koliko su viljuškari neophodni kod raznih poslova? Naime, u toku rada, uvek...

Pročitajte više
Objavljeno: 15.08.2020.

Kada nam zatreba neki šraf ili ekser – znamo gde ćemo ih pronaći – u gvožđari. Pored spomenutog, gvožđara je opremljena...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.08.2020.

Limari su oduvek bile veoma tražene zanatlije, jer kome se prvo obraćamo ako oluk curi – limarima. Bez njih je...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.06.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.03.2020.

Alternativna medicina je uvek bila popularna, jer su ljudi oduvek pokušavali da na neki drugi način pomognu sebi u vezi boljki...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.03.2020.

Pravilna ishrana je u savremenom svetu važnija nego ikada ranije. Zbog čega to kažemo? Nekada, pre dve do tri...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2019.

Deca su veoma zahtevna kada je garderoba u pitanju, i roditelji često izdvajaju mnogo novca da bi...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.10.2019.

Iako živimo u vremenu internet marketinga, štamparije nikada neće izaći iz mode, odnosno, potreba za...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.09.2019.

XXI vek je era interneta i online komunikacije. Svi smo umreženi i putem web-a završavamo ne samo svoj...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.05.2019.

Priprema i prodaja brze hrane trenutno je jedna od najpopularnijih ugostiteljskih delatnosti. Preduzetnici se najčešće...

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2019.

Svi ljubitelji kuvanja, kao i profesionalni šefovi kuhinja, znaju koliko je bitno imati kvalitetnu i dobru opremu koja im...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.01.2019.

Izrada proizvoda za ulepšavanje enterijera stambenih i poslovnih prostora uvek je dobra prilika da se započne...

Pročitajte više
Objavljeno: 01.01.2019.

Nakit je jedan od najpopularnijih ukrasnih predmeta kod pripadnica lepšeg pola svih generacija. Posebnu...

Pročitajte više
Objavljeno: 26.09.2018.

Stres je neizbežni pratilac modernog načina života u kome se mnogo radi i brzo živi. Sve to ima za posledicu...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.08.2018.

Krojačke usluge uvek su bile na ceni, jer stalno postoji potreba za popravkama i prepravkama različitih komada odeće...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.04.2018.

Članom 40. Zakona, propisani su uslovi koji, moraju biti ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno...

Pročitajte više