Primena poreskog oslobođenja za rekreaciju zaposlenih

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 19.11.2022.

Odredbama člana 18a Zakona na dohodak građana, propisano je poresko oslobođenje za sledeće izdatke poslodavca:

 • izdaci sa ciljemstvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu;
 • naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih odnosno
 • organizovanje sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode radi poboljšanja zdravlja zaposlenih ili izgradnje boljih odnosa između samih zaposlenih i poslodavca;

Ova odredba primenjuje se od 1.januara 2019.godine, a od 1.januara 2020.godine je došlo do određenih izmena.

Pravo na poresko oslobođenje može se ostvariti samo ukoliko se aktivnosti kolektivne rekreacije zaposlenih sprovode u skladu sa aktima poslodavca i ukoliko svi zaposleni imaju rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima.

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje na osnovu organizovanja rekreacije , sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene stupio je na snagu 20.jula 2019.godine.

 • Obezbeđivanje kolektivne rekreacije  istog obima i kvaliteta za sve zaposlene:

Pravilnikom je propisano da naknada troškova kolektivne rekreacije zaposlenih podrazumeva:

 • zakup termina u sportskoj hali ili drugom objektu, pogodnom za rekreaciju;
 • obezbeđivanje korišćenja sportskih ili rekreativnih usluga za zaposlene ( teretana, bazen, sportski tereni);
 • obezbeđivanje mogućnosti korišćenja sportskih ili rekreativnih usluga kod različitih pružalaca usluga za zaposlene;

Uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja na osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije su:

 • opštim aktom poslodavca treba da bude utvrđeno pravo na rekreaciju zaposlenih, tako da se vrši naknada troškova po tom osnovu;
 • kolektivna rekreacija zaposlenih trebalo bi da bude dostupna svim zaposlenim, pod istim uslovima, odnosno da bude iste vrste, kvaliteta i obima za sve zaposlene;
 • naknada troškova kolektivne rekreacije treba da bude dokumentovana, tako da se mogu utvrditi vrsta i visina troškova
 • naknada troškova kolektivne rekreacije treba da bude izvršena direktnim plaćanjem na račun dobavljača

Poseban uslov jeste da poslodavac napravi vremenski i prostorni raspored, kada će i koliko svi zaposleni koristiti kolektivne rekreativne aktivnosti.

Kada su ispunjeni uslovi  za primenu poreskog oslobođenja iz člana 18aZakona, plaćeni troškovi zakupa teretane, sportske sale ili bazena i slične aktivnosti, računovodstveno se tretiraju kao troškovi 529-ostali lični rashodi.

 • Organizovanje sportskih događaja i zajedničkih aktivnosti i primena poreskog oslobođenja po tom osnovu

Ako se osvrnemo na činjenicu da poslodavac može da ostvari pravo na poresko oslobođenja na osnovu organizovanja sportskog događaja i aktivnosti za zasposlene, pod navedenim uslovima. Poseban uslov glasi da pravo na učešće u tim aktivnostima ima zančajan broj zaposlenih, a to znači najmanje 70% zaposlenih.

Postoji i dodatni uslov, a to je da sredstva budu uplaćena direktno na račun dobavljača, dok u slučaju prenosa sredstava na sindikat, nema uslova za primenu poreskog oslobođenja.

Zaposleni koji dokumentuju osnovanost i opravdanost izostanka za sportskih i drugih organizovanih aktivnosti, uračunavaju se u broj zaposlenih  koji su koristili pravo na učešće u tim događajima.

 • Postupanje u slučaju kada nema uslova za primenu poreskog oslobođenja – tim building

Kada poslodavac nema uslova za primenu poreskog oslobođenja, na ove troškove se plaćaju porezi i doprinosi, kao na zaradu, pa se knjiženje vrši na računu 520.

Ukoliko poslodavac ne može da ispuni ove uslove, može organizovati team building aktivnosti, tako da zaposlenima izdaje naloge za službena putovanja, pa se na naknadu troškova  službenog puta, ne plaća porez do visine neoporezivog iznosa, dok se za troškove organizacije ovih aktivnosti plaćaju porezi i doprinosi kao na zaradu.

 • Izgradnja prostorija  i nabavka opreme za rekreaciju

Poslodavac može ostvariti oslobođenje od poreza  za primanja zaposlenog za rekreaciju i druge sportske aktivnosti, ako u sklopu svog poslovnog objekta izgradi poseban objekat ili adaptaciju prostorija koje bi služile za sportske aktivnosti, kao i za nabavku opreme, pod sledećim uslovima:

 • ako su takvi izdaci dokumentovani na način da se iz njih sa sigurnošću može potvrditi vrsta i visina izdatka
 • ako je plaćanje u vezi sa izdacima poslodavac vršio direktno na račun dobavljača
 • ao je opštim aktom poslodavca uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na radnom mestu i da s tim u vezi poslodavac ima obavezu da stvori uslove za rekreaciju
 • ako je opštim aktom utvrđeno da svi zaposleni imaju pravo na korišćenje ovih aktivnosti u istoj meri i obimu kao i drugi zaposleni.

 

 

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 28.03.2024.

Utvrđivanje visine naknade za postavljanje reklamnih tabli pored opštinskog puta

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Sastavljanje obrasca statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

dostavljanje redovnih godišnjih izveštaja APR-u do 1.4.2024. godine

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2024.

Kako se sastavlja izveštaj o tokovima gotovine za 2023. godinu

Pročitajte više
Objavljeno: 14.09.2023.

Na koji način oporezivanja prelaze paušalni preduzetnici?

Pročitajte više
Objavljeno: 25.04.2023.

obavljanje neregistrovane delatnosti fizičkog lica koje ima registrovanu radnju

Pročitajte više
Objavljeno: 17.03.2023.

Koji su podsticaji za novonastanjena lica koja se zapošljavaju kod domaćih poslodavaca

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2023.

Koje su najnovije izmene u fiskalizaciji u Zakonu?

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2022.

U kojim slučajevima je moguće odobriti zajam između zaposlenog i poslodavca?

Pročitajte više
Objavljeno: 08.02.2021.

Zakon o fiskalnim kasama predviđa da svako pravno lice koje vrši promet usluga na malo drugim fizičkim licima ima...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.10.2020.

Prva asocijacija za iznajmljivanje šatora jeste da je na pomolu neko veselje. Svi smo barem jednom bili u situaciji da...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.09.2020.

Da li ste nekada razmišljali o tome koliko su viljuškari neophodni kod raznih poslova? Naime, u toku rada, uvek...

Pročitajte više
Objavljeno: 15.08.2020.

Kada nam zatreba neki šraf ili ekser – znamo gde ćemo ih pronaći – u gvožđari. Pored spomenutog, gvožđara je opremljena...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.08.2020.

Limari su oduvek bile veoma tražene zanatlije, jer kome se prvo obraćamo ako oluk curi – limarima. Bez njih je...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.06.2020.

Neonske reklame su, na određen način, simbol svakog velegrada. Veoma je lepo kada padne mrak, i kada oko nas...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.03.2020.

Alternativna medicina je uvek bila popularna, jer su ljudi oduvek pokušavali da na neki drugi način pomognu sebi u vezi boljki...

Pročitajte više
Objavljeno: 05.03.2020.

Pravilna ishrana je u savremenom svetu važnija nego ikada ranije. Zbog čega to kažemo? Nekada, pre dve do tri...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.12.2019.

Deca su veoma zahtevna kada je garderoba u pitanju, i roditelji često izdvajaju mnogo novca da bi...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.10.2019.

Iako živimo u vremenu internet marketinga, štamparije nikada neće izaći iz mode, odnosno, potreba za...

Pročitajte više
Objavljeno: 25.09.2019.

XXI vek je era interneta i online komunikacije. Svi smo umreženi i putem web-a završavamo ne samo svoj...

Pročitajte više
Objavljeno: 24.05.2019.

Priprema i prodaja brze hrane trenutno je jedna od najpopularnijih ugostiteljskih delatnosti. Preduzetnici se najčešće...

Pročitajte više
Objavljeno: 28.03.2019.

Svi ljubitelji kuvanja, kao i profesionalni šefovi kuhinja, znaju koliko je bitno imati kvalitetnu i dobru opremu koja im...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.01.2019.

Izrada proizvoda za ulepšavanje enterijera stambenih i poslovnih prostora uvek je dobra prilika da se započne...

Pročitajte više
Objavljeno: 01.01.2019.

Nakit je jedan od najpopularnijih ukrasnih predmeta kod pripadnica lepšeg pola svih generacija. Posebnu...

Pročitajte više
Objavljeno: 26.09.2018.

Stres je neizbežni pratilac modernog načina života u kome se mnogo radi i brzo živi. Sve to ima za posledicu...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.08.2018.

Krojačke usluge uvek su bile na ceni, jer stalno postoji potreba za popravkama i prepravkama različitih komada odeće...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.04.2018.

Članom 40. Zakona, propisani su uslovi koji, moraju biti ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno...

Pročitajte više