Radno angažovanje direktora odnosno drugog zakonskog zastupnika van radnog odnosa

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 01.03.2021.

Na pitanje kakav je pravni osnov angažovanja van radnog odnosa, poreski tretman ugovorene naknade i naknade troškova, odgovor možemo naći u članu 48. Zakona o radu.

Prema Zakonu direktor odnosno drugi zakonski zastupnik može biti angažovan u sledećim slučajevima:

  • Na osnovu zaključenog Ugovora o radu, koji bi direktor zaključio sa nadležnim organom poslodavca, na koji način bi direktor zasnovao radni odnos ne neodređeno ili određeno vreme i stekoa status zaposlenog. U ovom slučaju direktor ima status zaposlenog i ostvaruje sva prava i obaveze, kao i drugi zaposleni, te stoga ima pravo na plaćene doprinose za nezaposlenost i zdravstvo
  • Slučaj kada direktor obavlja posao van radnog odnosa. U tom slučaju direktor nema status zaposlenog već sa poslodavcem sklapa Ugovor kojim su jasnije određena njegova prava i obaveze. Ukoliko je direktor angažovan van radnog odnosa a inače je osigurano po nekom drugom osnovu, poslodavac je u obavezi da ovakvo lice prijavi U CROSO pod šifrom 225.
  • Ukoliko je reč o direktoru odnosno licu koje je osigurano po nekom drugom prioritetnom odnosu, tj. Direktor je prijavljen kod drugog poslodavca ili obavlja samostalnu delatnost kao preduzetnik, za ovo lice poslodavac ne podnosi prijavu u CROSO, obzirom da lice može ostvarivati prava samo po jednom prioritetnom osnovu.

Jedno od osnovnih prava direktora koje je angažovano po bilo kom osnovu je pravo naknade za rad, tako da je preporučljivo da se ona jasno definiše ugovorom.

Naknada za rad direktora koji poslove obavlja van radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad, kao i druga prava i obaveze prema Zakonu o radu. Ipak, postoje slučajevi kada nije predviđena naknada za rad i tada se najčešće radi o stručnom usavršavanju, gde naknada za rad nije obavezna i zavisi od poslodavca.

Poreski tretman ugovorene naknade za rad direktora:

Poreski tretman primanja koje fizičko lice ostvari kao direktor koji je angažovan van radnog odnosa, uređen je odredbama Zakona o porezu i to tako što je članom 85. Zakona o porezu i time je propisano da se ostalim prihodima, smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica a naročito primanja članova organa uprave pravnog lica.

Osnovica na koju se plaća porez na dohodak čini oporezivi prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20% u skladu sa članom 85 stav 3. Zakona o porezu.

Obračun doprinosa na ugovorenu naknadu za rad direktora:

Pored poreza isplatilac ima obavezu da u skladu sa odredbama Zakona o doprinosima obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

  • Doprinos za penzijsko i invalidkso osiguranje po stopi od 25.5%
  • Doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj nezaposlenosti ne obračunava i ne plaća.

Takođe, obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa zavisi i od statusa socijalnog osiguranja direktora.

Za lice koje nije osigurano po drugom osnovu plaćaju se oba doprinosa, za PIO i zdravstveno osiguranje.

Kada je lice korisnik penzije , plaća se samo doprinos za PIO.

Kada je direktor korisnik penzije, plaća se samo doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 27.12.2023.

Koji su uslovi pod kojima se neko lice smatra poreskim obveznikom

Pročitajte više
Objavljeno: 31.05.2021.

Naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine propisanu Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara...

Pročitajte više
Objavljeno: 08.11.2020.

Rentiranje šatora je veoma zanimljivo, jer taj posao često vezujemo za neke lepe trenutke u životu, kao što je proslava...

Pročitajte više
Objavljeno: 15.10.2020.

Postoji mnogo ljudi koji su zaljubljeni u brzinu. I to ne tako što bi vozili klasičan auto ili kabriolet, već baš – motorcikl...

Pročitajte više
Objavljeno: 12.09.2020.

Viljuškari su oduvek bila popularna mini vozila, ili mašine, možete ih nazvati kako god želite, ali ono što je sigurno to je...

Pročitajte više
Objavljeno: 20.07.2020.

Po gradu, na sve strane možemo da vidimo mnoštvo zgrada koje imaju staklene fasade. To je veoma lep prizor...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.07.2020.

U svakom većem gradu možemo videti mnoštvo svetlećih reklama i one su, na neki način, zaštitni znak jedne urbane...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.06.2020.

Pranje prozora može da bude veoma zanimljivo, posebno ako sebe zamislite da se nalazite na nekom, desetom ili...

Pročitajte više
Objavljeno: 22.04.2020.

Možda su vas oduvek privlačile reklame, ali ono što bismo mogli nazvati “opipljivim” reklamnim materijalom...

Pročitajte više
Objavljeno: 29.03.2020.

Sport je uvek poželjan, i njime se bave kako deca i mladi, tako i ljudi srednjih i poznih godina. Naprosto, korisno je biti...

Pročitajte više
Objavljeno: 19.02.2020.

Govorne mane nisu nešto što želite da vaše dete ima i svakako se trudite da ih eliminišete. Međutim, ponekad su...

Pročitajte više
Objavljeno: 20.12.2019.

Koliko puta ste čuli od prijatelja da je otvoriti firmu, bilo koje delatnosti, nešto što je jako komplikovano, da postoji niz...

Pročitajte više
Objavljeno: 04.11.2019.

Fizikalna terapija je u današnje vreme potrebnija ljudima nego ikada. Razlozi su, pre svega, manjak fizičke aktivnosti i...

Pročitajte više
Objavljeno: 30.10.2019.

Svaki čovek bi trebalo da vodi računa o zdravlju svojih očiju. Postoje mnogi pregledi koje nije moguće obaviti o...

Pročitajte više
Objavljeno: 23.10.2019.

Deca jako brzo rastu, i često se dešava da sve što im kupimo, bude malo i kratko već za mesec-dva. Baš iz tog razloga...

Pročitajte više
Objavljeno: 21.08.2019.

Neko ne zna nijedan strani jezik, već samo maternji, a sa druge strane, postoje ljudi koje nazivamo poliglotama i oni...

Pročitajte više
Objavljeno: 15.08.2019.

Ne poznavati rad na računaru, danas se opravdano smatra nepismenošću 21. veka. Ukoliko neko ne zna da pretraži...

Pročitajte više
Objavljeno: 06.06.2019.

Gotova jela za poneti su odličan izbor za sve zaposlene koji zbog obaveza nisu u mogućnosti da svakodnevno...

Pročitajte više
Objavljeno: 02.04.2019.

Kokice spadaju u jednu od omiljenih grickalica kako odraslih, tako i dece. Ukoliko i Vi uživate u slasnom ukusu...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.01.2019.

Ako ste osoba koja voli da putuje i boravi na ušuškanim mestima sa prijatnom, domaćinskom atmosferom, mogli biste...

Pročitajte više
Objavljeno: 14.10.2018.

Joga je fizička i mentalna tehnika vežbanja koja je zahvaljujući svom blagotvornom dejstvu na ceo organizam...

Pročitajte više
Objavljeno: 02.10.2018.

Ukoliko ste profesionalni trener ili jednostavno volite da vežbate i budete u top formi, otvaranje fitness centra je...

Pročitajte više