Određivanje mesta prometa usluga grafičkog dizajna

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 19.10.2021.

Kakav je PDV tretman usluga grafičkog dizajna koje obveznik PDV pruža stranim pravnim i fizičkim licima?

 

Prema članu 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost, ako se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mestom prometa usluga smatra se mesto gde primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu.

U slučaju kada PDV obveznik vrši promet usuga grafičkog dizajna licu koje se smatraobveznikom u smislu člana 12 Zakona. Za određivanje mesta prometa predmetne usluge primenjuje se opšte pravilo, te ne postoji obaveza obračunavanja PDV.

Kada se usluga pruža licu koja nije poreski obveznik, npr stranom licu, od opšteg pravila za određivanje mesta prometa vrsta usluga, propisani su sledeći izuzeci.

Jedan od izuzetaka jesu usluge savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga.

Imajući u vidu umetnički, kreativni aspekt grafičkog dizajna koji ove suluge jasno razlikuje od inženerskih usluga, zaključuje se da kada se ove usluge pružaju starnom licu koje nije obveznik PDV-a , mesto prometa se određuje opštim pravilom.

Mestom prometa  smatra se mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost usluga grafičkog dizajnera, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa smatra se mesto poslovne jedinice pružaoca usluga.

U vezi sa tim, za naknadu za promet usluga grafičkog dizajna koju vrši obveznik PDV-a, domaće privredno društvo, stranom privrednom subjektu, PDV se obračunava  po poreskoj stopi od 18% i plaća u skladu sa Zakonom.

To znači da obveznik PDV po osnovu prometa usluga grafičkog dizajna stranom licu ima obavezu da obračuna PDV u skladu sa Zakonom, s obzirom da se u ovom slučaju mesto prometa određuje prema sedištu pružaoca usluge.

Ovaj PDV tretman se odnosi na grafički dizaj uslužnog karaktera, za unikatne izrade logotipa, dok se gotova rešenja smatraju  uslugom ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava , paetnata, licenci, kao i drugih prava inetelektualne svojine.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 30.06.2021.

Vođenje knjiga mnogi ljudi smatraju veoma suvoparnim poslom, ali postoje takvi tipovi ličnosti i karaktera, za koje...

Pročitajte više
Objavljeno: 30.12.2020.

U teoriji se najčešće dešava da zaposleni zasnuje radni odnos sa punim radnim vremenom koji po Zakonu iznosi 40...

Pročitajte više
Objavljeno: 23.07.2019.

Karaoke postaju sve popularnije i kod nas, pa otuda ne čudi što raste broj klubova koji su u svoju ponudu uvrstili...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2019.

Cveće predstavlja najlepši i najjednostavniji način da se nekome ukaže pažnja, poštovanje ili iskažu...

Pročitajte više
Objavljeno: 01.12.2018.

Ukoliko ste dobar poznavalac i ljubitelj vina, otvaranje vinarije je zabavan i isplativ poduhvat kojim možete da Vašu...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.09.2018.

Posao masera je trenutno jedan od najpopularnijih, tako da je otvaranje salona za masažu dobra poslovna ideja...

Pročitajte više