Nepostojanje obaveze obračuna PDV i izdavanja avansnog računa u slučaju kada obveznik PDV na osnovu Ugovora o faktoringu proda faktoru svoje buduće kratkoročno potraživanja iz ugovora o prometu dobara koji je oporeziv PDV

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 27.12.2023.

Pravno lice, obveznik PDV treba da isporuči  robu kupcu i svoje buduće potraživanje  po tom osnovu prodaje faktoring kući. Da li za uplatu  od faktoring kuće obveznik PDV obračunava PDV i izdaje avansni račun? Ako  je u obavezi da izda avansni račun, na koga glasi taj račun- na faktoring  kuću koja je uplatila  ili na kupca kome će biti fakturisanja roba?

Poreska obaveza nastaje danom  kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

  • promet dobara i usluga;
  • naplata, odnosno plaćanje ako je naknada odnosno deo naknade naplaćen, odnsno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga;
  • izdavanje računa kod drugih iz člana 5 stav 3. , usluga neposfredno povezanih  sa tim uslugama , kao i usluga tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period;
  • nasatanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveze nema, danom u kojem bi nastala obaveza plaćanja tog duga;

Poreska obaveza nastaje i po osnovu naplate naknada ili dela naknade  za budući promet dobara i usluga , koji je nalaćen u novcu  od primaoca dobara i suluga.. Po tom osnovu nastaje i obaveza izdavanja avansnog računa . Međutim, kada obveznik vrši prodaju budućeg potraživanja  na osnovu uugovora o faktoringu , to je poseban pravn posao., a plaćanje od strane faktora obvezniku  ima karakter naknade  za prodaju potraživanja ,a ne avansa za promet dobara  po osnovu kojeg  treba da nastane potraživanje.

S obzirom da obveznik PDV  u konkretnom slučaju  naplatu vrši po osnovu ugovora o faktoringu, a ne po osnovu ugovora o prometu dobara  između obveznika i kupca. nije reč o naplati avnasa za promet dobara  po osnovu kog će se nastati predmetno potraživanje, niti po ovom osnovu nastaje poreska obaveza za PDV, a samim tim ni obaveza izdavanja avansnog računa.

 

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 19.10.2021.

Promet usluga grafičkog dizajna

Pročitajte više
Objavljeno: 30.06.2021.

Vođenje knjiga mnogi ljudi smatraju veoma suvoparnim poslom, ali postoje takvi tipovi ličnosti i karaktera, za koje...

Pročitajte više
Objavljeno: 30.12.2020.

U teoriji se najčešće dešava da zaposleni zasnuje radni odnos sa punim radnim vremenom koji po Zakonu iznosi 40...

Pročitajte više
Objavljeno: 23.07.2019.

Karaoke postaju sve popularnije i kod nas, pa otuda ne čudi što raste broj klubova koji su u svoju ponudu uvrstili...

Pročitajte više
Objavljeno: 13.02.2019.

Cveće predstavlja najlepši i najjednostavniji način da se nekome ukaže pažnja, poštovanje ili iskažu...

Pročitajte više
Objavljeno: 01.12.2018.

Ukoliko ste dobar poznavalac i ljubitelj vina, otvaranje vinarije je zabavan i isplativ poduhvat kojim možete da Vašu...

Pročitajte više
Objavljeno: 17.09.2018.

Posao masera je trenutno jedan od najpopularnijih, tako da je otvaranje salona za masažu dobra poslovna ideja...

Pročitajte više