Prodaja internih festivalskih kartica kojima će se plaćati dobra i usluge na manifestaciji zatvorenog tipa

Knjigovodstvena agencija Beograd logo

Tio trade knjigovodstvena agencija, Beograd

011/406 59 22 Matavuljeva 7, Voždovac, Beograd
Objavljeno: 07.07.2022.

Kada se vrši prodaja jednonamenskih vaučera, tzv.internih festivalskih kartica- specijalizovano bezgotovinskih i beskontantnih kartica, kojima je jedino moguće plaćanje dobara i usluga na manifestaciji zatvorenog tipa, koju organizuje obveznik fiskalizacije, to se tretira kao promet jednonamenskog vaučera. U skladu sa tim prodavac tih kartica je dužan da prilikom prodaje istih izda preko elektronskog fiskalnog uređaja fiskalni račun Promet-Prodaja.

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskimodredbama, kada obevznik fiskalizacije EXIT FESTIVAL, vrši prodaju jednonamenskih kartica, ulaznica, kojima e mogu plaćati jedino usluge na samoj manifestaciji zatvorenog tipa, a čiji je organizator obveznik fiskalizacije, onda je u tom slučaju obveznik fiskalizacije dužan da prilikom prodaje tih kartica izda fiskalni račun preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Ukoliko korisnik tzv. internih festivalskih kartica vrši dopunu iznosa iste, obveznik fiskalizacije, kao i kod prodaje kartice, izdaje korisniku kartice fiskalni račun Promet-Prodaja.

Prilikom realizacije opisanog jednonamenskog vaučera, obveznik fiskalizacije  ne izdaje fiskalni račun Promet-Prodaja.

Postupak refundacije preostalih sredstava sa interne festivalske kartice, vrši se izdavanjem fiskalnog računa Promet Refundacija, u skladu sa članom 3. 3. Pravilnika.

U skladu sa svim navedenim, postupak izdavanja i realizacije jednonamenskih vaučera, koji je opisan u dopisu, u saglasnosti je sa propisima, kojima se reguliše oblast fiskalizacije.

Možda Vas interesuje

Objavljeno: 15.01.2021.

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskog izveštaja i sadržini i formi obrasca statistički izveštaj za privredna...

Pročitajte više